Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ung, entusiastisk - och illa bemött

Annons

Jämte ägarväxling av befintliga företag är nyetablering och överlevnad av framtidens företag avgörande verktyg för att möta dessa utmaningar. Hans Astorin, Almis vd, gjorde i sitt debattinlägg den 9 februari en riktig analys av det mörka läge Dalarna befinner sig i gällande entreprenörskap och företagande och påpekar att ungt företagande kan vara viktigt för att möta ungdomars arbetslöshet.

Jag håller helt med Astorin men vill dela med mig av vad jag anser vara viktigt att tänka på när man diskuterar ungt företagande.

Enligt mina erfarenheter från studier om svårigheter med att som ung starta och driva ett företag i Dalarna ligger grundproblematiken för länet inte främst i byråkratiska hinder och komplexa regler. De problem som hindrar unga företagare handlar i stället om företeelser som ligger längre bort från individen och som denne själv inte lika lätt kan påverka. Om man blir nonchalerad av en tjänsteman när man söker ett starta eget-bidrag ligger inte lösningen endast i företagarens egna händer och problemet frustrerar därför mer. En av de unga företagarna från studien berättar:

"Ja, det här osynliga bemötandet du vet. Det är egentligen själva bemötandet som skiljer misslyckanden från lyckande. Byråkratin har alltid funnits liksom. Men de frågar - grannarna, kompisarna, alla. Sedan går man och ältar. I början var man uppe på molnen för att man hade en fantastisk idé, men folk plockar ned en och det är fel."

Detta "bemötande" innebär i många fall att de unga företagarna upplever att de sticker ut från mängden på ett sätt som bemöts negativt av samhället. Det är detta bemötande, denna jantelagsmentalitet, som vi måste ändra på.

Bilden av unga företagare i Dalarna är tydlig. Man tjänar mycket mindre pengar än man trodde men ändå är det endast ett fåtal som tänker avveckla sin verksamhet. Detta på grund av att de känner att de har en plats, en funktion att fylla och att de trivs bra med vad de gör. Precis så som Stefan Fölster avslutade sin föreläsning vid Framsyn Avesta så känner företagarna det som om de "bygger sin egen katedral i stället för att bära sten åt någon annan".

Den gängse synen på företagare som ensidiga kapitalister är således felaktig! Företagare förtjänar inte att betraktas som "något som katten släpat in" som 23 näringslivschefer beskriver dagsläget utifrån sitt perspektiv i DN debatt den 21 januari. Vi kan inte låta "jantelagsbelägga" en försörjningsform som springer ur en vilja till personlig utveckling. Inte om vi önskar minska de effekter på sysselsättning och tillväxt som om fem-tio år infunnit sig i hela samhället.

Stödåtgärder till nyföretagande och entreprenörskap bör därför inte primärt diskuteras utifrån regler och skatter. Dessa saknar bärighet om inte den unge entreprenören bemöts entusiastiskt också från skolan och samhället i övrigt. I ett första skede måste åtgärder för entreprenörskap diskuteras som byggstenar av en större helhet - som delar av Dalarna som ett län att arbeta, bo och leva i för den unge företagaren.

Att snarast hitta den lokala mötesplats där näringsliv, beslutsfattare och utbildningssektor gemensamt kan samtala om attityden till entreprenörskap ur detta helhetsperspektiv är väsentligt. Diskussionen måste börja lokalt. Först när dessa behov har identifierats kan vi börja tala om gemensamma åtgärder. Då kan behovet lyftas upp från en lokal till en regional nivå.

Kompetensen för att stimulera nyföretagande finns i länet.

Pensioneringsfrågan aktualiserar behovet av att använda den.

Attitydförändringar ur ett helhetsperspektiv är hur vi bör nyttja den.

Martin Hallberg är 23 år, uppvuxen och bosatt

i Falun där han, efter att ha tagit ett uppehåll från sina studier i Uppsala, arbetar med entreprenörskapsfrågor som projektanställd

hos Företagarna Dalarna.

MARTIN HALLBERG

Mer läsning

Annons