Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undersökning visar på stora brister i matte

Annons

Under ett halvårs tid har Göran Haag följt diskussionerna på nationell nivå och samlat på sig material. Nu har han sammanställt materialet i en skrivelse som presenteras för social- och utbildningsnämnden idag, onsdag.

Det var efter en rapport i februari i år gällande betygsresultat i matematik för elever i årskurs 8 och 9 i Ludvika kommun som förvaltningens utvecklings- och utvärderingsenhet fick detta uppdrag som utmynnat i skrivelsen "elevers bristande kunskaper i matematik - en analys av tänkbara och möjliga förklaringar".

-Under flera år har det visat sig att matematik är det behörighetsgivande ämne till gymnasiet som eleverna i kommunen haft svårast att uppnå målen i.

Haag pekar i sin skrivelse på att internationella studier ger en bild av läget i den svenska grundskolan:

-Den visar att eleverna har försämrade resultat i ämnet matematik, både i relation till tidigare svenska resultat och vid internationella jämförelser. Resultaten i Ludvika går i linje med övriga landet.

Som några tänkbara förklaringar till detta är att grundskolan har utsatts för stora besparingar, en ny läroplan och ett nytt betygssystem har införts och allt detta ställer stora krav på lärarna.

Undervisningen i matematik har också förändrats. Elevernas enskilda arbete har ökat och lärarledda genomgångar har minskat.

- De flesta studier visar att god ämnesbehörighet hos lärare också ger goda resultat hos eleverna.

Haag nämner i sin skrivelse att Rinkebyskolans (Stockholm) elever i årskurs nio räknar överlägset bäst i landet. Satsningen på språk och kommunikation gör att det blir lättare att lära sig andra ämnen.

Hur ser då utbildningsbakgrunden ut bland lärarna i Ludvika?

Haag konstaterar att det i kommunens skolor finns lärare som undervisar i årskurs 1-6 och inte har läst ämnet matematik i sin lärarutbildning. Behörigheten hos lärare i årskurs 7-9 när det gäller matematik är däremot närmare 100 procent.

-Tyvärr har inte alla lärare som utbildat sig de senaste åren läst matematik. I den nya lärarutbildningen är inte ämnet matematik obligatoriskt. Men förvaltningen påtalar det tydligt vid rekrytering av lärarkandidater som tillhör partnerskola Ludvika.

En enkätundersökning bland 53 matematiklärare i kommunen visar att nästan hälften i gruppen anser elevernas möjlighet att få extra stöd i ämnet är ganska dålig, eller varken bra eller dålig.

-Det är anmärkningsvärt. Dessutom tycker 49 procent av de tillfrågade att de inte har tillräckliga kunskaper för att använda datorn i arbetet.

- Jag tycker att matematiken är central för andra ämnen. Den är ett tillämpande ämne i till exempel hemkunskap, kemi, teknik, slöjd, fysik ... Saknas matematiken slår det igenom i andra ämnen, säger Haag.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons