Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulvskog svarar Sellén

Annons

Den 15 augusti ställde Birgitta Sellén, c, två frågor till kulturminister Marita Ulvskog rörande filmvårdscentralen i Grängesberg.

Den första frågan löd: Vad kommer regeringen att föreslå för huvudmannaskap, som leder till att filmägarna med förtroende kan medverka till uppbyggnaden av ett verkligt nationalarkiv för den rörliga bilden?

Ulvskog svarar nu att regeringen i budgetpropositionen för 2003 återkommer till riksdagen beträffande huvudmannaskapet för filmvårdscentralen, och att hon inte har för avsikt att förekomma den.

Den andra frågan löd: Avser regeringen att säkerställa bevarandet av filmen genom att bygga upp ett filmlaboratorium med fullservice i Grängesberg med all nödvändig teknik (säkra maskintillgång och kompetensöverföring till en ny generation), såväl kemisk (analog) som digital?

Kulturministern svarar att organisationskommittén anser att de medel som tilldelats filmvårdsventralen räcker för det inledande arbetet.

Hon påpekar vidare att summan inte är baserad på de verkliga framtida behoven, eftersom de inte står klara förrän inventeringen av film har skett.

Hon säger sig också vara övertygad om Svenska Filminstitutet kommer att knyta till sig och bygga upp den kompetens som krävs för att samla in, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film.

Claes Mankler

om relationer

GRÄNGESBERG. I kväll gästas Cassels av den välkände barn- och ungdomspedagogen Claes Mankler Cassels i Grängesberg.

Han har blivit inbjuden av förskolan på Kyrkbacken.

Han är före detta polis, och åker numera runt i Dalarna och föreläser för klasser, lärare, föräldrar, och för olika sorters föreningar och organisationer.

Till kvällens möte i Cassels har alla föräldrar till barn på Kyrkbackens och Furuvägens förskolor bjudits in.

Föredraget handlar om relationer och om att sätta gränser.

Mer läsning

Annons