Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två orörda områden

Annons

Den oro som många elöverkänsliga givit uttryck för i samband med att teleoperatörerna vill sätta upp 17 nya master har kommunen tagit på stort allvar.

Kommunen kan inte enligt plan- och bygglagen neka bygg-lov för en telemast med motiveringen att den avger strålning som kan göra elöverkänsliga sjuka.

Men det kan gå att stoppa master på vissa håll genom att använda miljöbalken. Där finns ett antal så kallade hushållnings-

intressen där kommunen kan sätta reglerna för vad som kan tillåtas.

Ett sådant intresse är stora opåverkade områden som inte alls eller bara väldigt lite är påverkat av exploatering eller andra ingrepp. Dessa kan en kommun vilja skydda för att bevara områdets karaktär.

Ett skäl kan vara att man vill ha ett sådant vildmarksområde för turismen. Dit kan stressade storstadsbor åka för att slippa bli nådda av mobiltelefontruddelutter. Dit kan också elöverkänsliga flytta för att slippa så mycket som möjligt av det som plågar dem.

Om kommunen antar en policy att avsätta ett sådant område måste andra myndigheter ta hänsyn till det. Men kommunen kan i vissa fall bli överkörd om allmänna intressen väger tyngre men de måste i så fall var mycket väl motiverade.

Vad gäller telemaster i närheten kan man här eventuellt kräva att deras antenner enbart riktas mot bebyggda områden och följer dalgångar där exempelvis vägar går och inte in över den orörda naturen.

Vid jakt- och skogsavverkning används en hel del elektrisk utrustning som mobiltelefoner och kommunikationsradio. När sådana aktiviteter ska bedrivas i ett avsatt område bör den koncentreras i tid med god förvarning. Detta för att elöverkänsliga som flyttat in har möjlighet att ordna kortvarigt boende på annat håll.

Kommunen har nu letat efter område med så lite strålning och påverkan som möjligt. Man har funnit två.

Det ena ligger på västra och nordöstra sidan av sjön Hyn. Delen norr om Hyn går upp till i höjd med Nysjön och fortsätter fram till Sixån. På västra sidan om Hyn omfattar området Spjärsbodarna och sjön Spjärsen och en stor bit av området Aspberget.

Det andra området är större och ligger nordväst om Marnäs och in över gränsen till Rättviks kommun. Området går ungefär från Sörskog i en stor båge upp mot Dådran. Sedan fortsätter det snett neråt i en smalare tunga mot södra delen av Balungen.

Två av de master teleoperatörerna vill sätta upp berör dessa områden. En i Marnäs och en i Övertänger.

Utredningen ska nu ut på remiss till alla berörda som får ge sina synpunkter på om områdena är lämpliga att avsätta och vad som får respektive inte får förekomma i de dem. Hur de ska avgränsas med mera.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons