Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tunga sparkrav - men ljusare på lärarfronten

Annons

Nästa vecka, onsdagen den 18 augusti, är det terminsstart vid Orsas skolor; Orsaskolan, Bergetskolan, Kyrkbyns skola, Digerbergets skola, Skattungbyns skola samt Stackmora skola.

Orsa lärcentrums vuxenutbildningar startar dock redan på måndag.

Inför terminsstarten är Lasse Liljedahl, skolchef i Orsa, lugn.

-Det ser bra och stabilt ut. Alla tjänster är tillsatta, säger Liljedahl som träffade samtliga rektorer under tisdagen.

Detta grundar Liljedahl på att de allra flesta lärare vid kommunens skolor är behöriga.

-Det har inte sett så här bra ut som det gör nu under hela min tid här, säger skolchefen som tillträdde 1999.

Vid Orsaskolan är 31 av 35 lärare behöriga. Vid de övriga skolorna finns en del nygamla vikarier och lärare som bytt mellan kommunens skolor.

Det sammanlagda elevantalet i Orsa kommun minskar från 980 inför förra terminsstarten till 932 i år. Minskningarna är jämnt fördelade över låg- och mellanstadieskolorna, men Kyrkbyn och Bergetskolan minskar mest. Undantaget finns vid Orsaskolan. Där ökar elevantalet från föregående år.

Årets kull sjundeklassare är så stor att den måste delas upp i fem klasser. Med 123 stycken blivande sjuor hade det blivit för många i varje klass om de delats upp som tidigare år, i fyra klasser. Vid Orsaskolan arbetar man i arbetslag bestående av en sjundeklass, en åttondeklass samt en niondeklass. Sammanlagt finns fyra arbetslag. Med den extra sjuan blir det således en klass för mycket.

-Klassen kommer att heta 7:5 och ingå i arbetslag ett. Jag såg att lärarfördelningen var i stort sett densamma för dem som går i arbetslag ett så det passar bra, säger Gunnar Lennhed, rektor vid Orsaskolan.

Vid Orsaskolan finns sju nyanställda och samtliga är behöriga. Bland de sju nyanställda finns dessutom en specialpedagog som ska arbeta tillsammans med speciallärare och assistenter i en specialpedagogisk grupp. Vid Orsaskolan finns obehöriga lärare i ämnena spanska, hemkunskap, musik och slöjd.

I fjol började Orsaskolans sjundeklassare få undervisning i ämnet livskunskap och det fortsätter även i år. Dessutom fortsätter ämnet i årskurs åtta. Niorna kommer att ha fem temadagar om livskunskap, den första heter "Don't drink and drive".

Nytt från förra året var också att kommunens sjätteklassare bussas till Orsakolan en gång i veckan för att läsa språk. Även det fortsätter under kommande läsår. Under onsdagförmiddagarna kommer sexorna att få prova på franska, spanska och tyska. Det slutgiltiga valet om vilket språk de vill läsa görs sedan i sjuan.

Trots att allt verkar stabilt inför terminsstarten, så står barn- och utbildningsnämnden inför en stor prövning. Den tvingas spara sammanlagt tre miljoner kronor fram till årsskiftet 2005-2006. Den första miljonen ska sparas redan i höst och de resterande två under nästa år.

Nu arbetar Lasse Liljedahl med sparkraven. Han ger förslag inom samtliga områden som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Den 9 september ska nämnden bestämma vilka områden som drabbas.

-Det känns jobbigt att spara men det är viktigt för Orsa med en budget i balans. Vi måste bidra till att räta upp underskottet. Det är också rimligt att skolan inte använder lika mycket pengar när det inte finns lika många elever längre. Jag ska göra vad jag kan för att hjälpa nämnden att fatta sitt beslut, säger Lasse Liljedahl.

Enligt skolchefen har personaltätheten per antal elever höjts de senaste åren genom ett riktat statsbidrag. Personaltätheten kommer troligtvis att sänkas i och med besparingarna.

-Det blir nog inte till någon historisk låg nivå. Kanske som det var 2002.

Om besparingarna bidrar till att personal tvingas gå, vågar Liljedahl inte sia om. Att några skolor inte kommer att läggas ner vågar han dock lova.

-Det har gjorts ett nämnds-konstaterande att så inte kommer att ske inom de närmaste åren. Detta har kommunstyrelsen förstärkt till inom överskådlig tid.

SOFIA WESTMAN

Mer läsning

Annons