Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tummen ner

Annons

En grupp Insjöbor gör tummen ned för vägverkets förslag gällande framtida vägombyggnader. Ett par veckor innan samrådstidens utgång lyfter de fram sina idéer.
- Jag reagerar på det mesta, säger Lars- Erik Långbergs, som sitter med i Insjöns intresseförenings väggrupp och har stor erfarenhet vad det gäller både väg- och brobyggnationer.

Han menar bland annat att vägverkets förslag till placering av den planfria korsningen på båda sidor av riksvägen. Något som varken gagnar trafiksäkerhet ett miljö. Det kommer att bli ett hårt tryck trafikmässigt i rondellerna. Inte minst i den södra rondellen där tung lastbilstrafik från Timmervägen ska samsas med vardagsbilisterna från Clas Ohlson.
- Det tycker inte jag är att höja trafiksäkerheten.
Långbergs tycker att tung trafik och personbilstrafik borde skiljas åt. Inte minst med tanke på att antalet Clas Ohlsonbesökare är över en halv miljon om året. Han föreslår därför en annan utfart för Timmervägen. Han placerar därför en rondell strax söder om Brittasvägen. Där kan byvägen vid Tunsta också anslutas.
Han vill ha två ytterligare rondeller vid riksvägen. En lösning som gör att trafiken leds rakt ned från Clas Ohlsons väg till riksvägen. I förlängningen betyder det också att en planfri korsning vid järnvägsstationen kan byggas. En riksvägsrondell vid Clas Ohlson betyder också att väg kan anslutas från Ahrnebergs men även från södra Tunsta.
- På det viset har Tunstaborna två möjligheter att ta sig ut på riksvägen.
Den tredje rondellen vill Lars- Erik Långbergs placera vid Statoil. Han tycker också att det borde byggas en avfart mot Clas Ohlsons centrallager söderifrån. Den tunga trafiken lämnar sedan centrallagret och tar sig ut på riksvägen igen via rondellen vid Statoil.
Rondeller är att föredra framför viadukter, tycker Långbergs. Inte minst ekonomiskt. Man får flera rondeller till en kostnad av en viadukt. Att höja riksvägens vägbana med över metern vore vidare förödande. För att få en bättre riksvägsprofil vore det, enligt Långbergs, bättre att riksvägen schaktades ned på vissa ställen istället som i vägverkets förslag att höja densamma med 1,5- 2 meter.
En annan, PRO:s trafikansvarige Nils Hjalmarsson, ställer inte upp på vägverkets krumelurer till vägförslag. Hans förslag bygger på en förbifart på östra sidan om Insjön från Stengärdsvägen fram till Timmervägen. Allt för att undvika en anhopning av trafik genom centrala Insjön. Det inte minst med tanke på Clas Ohlsons framtida containertrafik mot hamnen vid Bergkvists. Vidare all tung trafik till och från Helldéns mekaniska verkstad samt vissa jordbrukstransporter. Hjalmarsson vill på det här viset inte minst värna om unga och gamla som gående eller per cykel tar sig fram i de centrala delarna.
Lars- Erik Långbergs talar om både billigare och miljövänligare sätt att bygga om vägnätet och på det viset öka tillgängligheten till centrala Insjön.
- Tre avfarter fungerar bättre än en.
Nu är det upp till Insjöborna hur de vill ha det, avrundar Lars- Erik Långbergs, och hoppas många kommer till samrådsmötet i församlingshemmet (20/8) för att tycka till.
- Det är bättre att lägga fram sina synpunkter nu och inte när det är byggt och klart.

CHRISTER KLOCKARÅS

Mer läsning

Annons