Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tummen ned för lantmäteriförslag

Annons

Det vore olyckligt om lantmäteriet i Mora skulle få mindre att göra, om personalstyrkan minskade eller, i värsta fall, hela kontoret på sikt skulle tvingas läggas ner.

- Förslaget om särskiljande av uppdragsverksamhet från lantmäteriet avstyrks därför, skriver kommundirektören Marie Sundvisson och kommunens tekniske chef, Hans Kronberg, i ett förslag till yttrande över framtidens lantmäteriorganisation, som kommunstyrelsen snart ska ta ställning till.

I det statliga betänkandet Lantmäteriet - nya vägar för ökad samhällsnytta, föreslår utredaren att vissa förrättningsmoment, som inte utgör myndighetsutövning, ska kunna upphandlas. Det gäller exempelvis förrättningsförberedelser, utstakning, mätning och kartframställning.

Lantmäteriverket föreslås bli sammanslaget med de 21 länsmyndigheterna i landet till en enda myndighet under namnet Lantmäteriverket.

Inskrivningsverksamheten, idag en verksamhet inom Domstolsverket, föreslås bli överförd till Lantmäteriverket. Idag handläggs inskrivningsärenden vid sju tingsrätter i Sverige, däribland Mora tingsrätt. Verksamheten föreslås i den statliga utredningen i framtiden bli särskilda inskrivningskontor under Lantmäteriverket.

I förslaget till yttrande från Mora kommun heter det att det är av vikt att såväl inskrivningsmyndigheten som tingsrätten finns kvar på lång sikt.

- Om utredningens förslag om att organisatoriskt flytta IM (inskrivningsmyndigheten) till Lantmäteriet fullföljs, ser vi att det uppkommer risk för att Lantmäteriet av exempelvis ekonomiska skäl kan komma att centralisera inskrivningsväsendet. Skulle detta ske riskeras att underlaget sviktar för tingsrättens fortsatta lokalisering i Mora, skriver Sundvisson och Kronberg.

Kommunernas primära intresse i denna fråga rör ändå tillgången till och kostnaderna för dels fastighetsinformation, dels digitala kartverk, till exempel ekonomiska kartan.

- I Mora kommun har vi under många år byggt upp system för hantering och bearbetning av dessa data. En viktig förutsättnming har varit prisbilden, heter det i förslaget till yttrande.

Sedan staten dragit ner sitt åtagande gentemot Lantmäteriet, har priserna på framförallt fastighetsinformation, varit "abnorm", enligt det kommunala yttrandet.

- Detta är en utveckling som vi befarar kan komma att fortsätta med den föreslagna kostnadsuttagsprincipen. Mora kommun anser att samhällsnyttan böst betjänas av att staten fortsätter att ha ett övergripande ansvar för finansieringen av grunddata och att brukarnas kostnader för uttag baseras på en marginalkostnads-princip.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons