Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tuffa år väntar Säter

Annons

Ramen för 2005 är på 441,5 miljoner kronor, varav 153,3 miljoner på barn- och utbildningsnämnden och 151 miljoner på socialnämnden.
För investeringar finns tolv miljoner kronor för vardera åren 2005, 2006 och 2007.
Budgetsekreteraren Bert Stabforsmo gick igenom underlaget till budgetramarna och de förutsättningar som gäller.
Revisorerna har sagt att resultatmålet bör vara två procent av skatter och bidrag, vilket för Säters del skulle innebära 8-10 miljoner kronor.
Men i ramen är målet för 2005 två miljoner kronor, för 2006 3,2 och för 2007 två miljoner.
— Att nå upp till åtta miljoner skulle få alldeles för stora konsekvenser, sade Sven-Gunnar Håkansson (c).
Redan 27 augusti ska nämnderna ha kommit in med budgetförslag. Så fortsätter processen för att avslutas med att budgeten tas i kommunfullmäktige 23 november.
De moderata ledamöterna i fullmäktige reserverade sig mot beslutet om ramarna.
Tommy Andersson (m) ställde sig frågande till vad det blir av detta, vad är det som håller. Han kritiserade även tidigare beslut om friskvårdstimmen för kommunens anställda, som enligt honom kostar kommunen fyra miljoner kronor, samt att anslaget till biografmuseet är garanterat ytterligare två år genom ett avtal.
— Det handlar inte om några fyra miljoner för friskvårdstimmen. Pengar för friskvårdstimmen finns i varje förvaltnings budget. Vi är dåliga på förebyggande hälsoarbetet, sade Sven-Gunnar Håkansson (c) i försvar för friskvårdstimmen.


Det finns en nedre gräns. Hur långt går det att krympa antalet platser i särskilt boende?
Den frågeställningen kom upp i samband med att budgetramarna för 2005-2007 togs i kommunfullmäktige.
— Vi ligger långt framme i strukturomvandlingen här. Men går det att komma ner så mycket mer, undrade Sven-Gunnar Håkansson (c).
Han visade siffror och jämförde med andra kommuner i länet, till exempel Hedemora och Borlänge. Säter har förändrat äldreomsorgen betydligt mer än dessa kommuner.
Platserna i särskilt boende har minskats betydligt mer i Säters kommun än i övriga kommuner och i stället har en ökad satsning skett på hemtjänst.
Skillnaden i kostnad mellan plats i särskilt boende och att bo i eget hem med hemtjänst är stor. Hemtjänsten kostar bara en tredjedel av en plats i särskilt boende.
— Vi har även mycket låga kostnader för socialbidrag så även här är det svårt för socialnämnden att komma ner längre. Kanske går det inte att spara mer på socialnämnden, sade Håkansson.
Han kom därmed in på vilka besparingsmöjligheter som finns kvar. Det blir att titta på kostnader för administration och här är det då samverkan med andra kommuner som kan ge besparingar.
— Jag talar då om samverkan, när det gäller eventuellt sammanslagning med andra kommuner är det inget som kan ske inom de närmaste mandatperioderna. Men vi måste se till att mesta möjliga av våra medel går direkt ut i driften av verksamheter, förklarade Håkansson.
Ulla Högberg (s), ordförande i socialnämnden, hade tidigare visat läget för socialnämnden och vilka konsekvenser det får med ytterligare besparingskrav.
— Klarar vi att dra ner ytterligare platser i särskilt boende i Fågelsången, frågade hon.
När hon tittade framåt på socialnämndens möjligheter att klara budgeten framhöll hon att det kan bli aktuellt att lägga ned särskilda boenden helt, till exempel att slå ihop Enbackagården i Gustafs och Skedvigården i Stora Skedvi till ett boende, Enbackagården. Vidare kanske Smedjan vid kontraktstidens utgång på lokalerna på Skönvik måste flyttas till Fågelsången.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons