Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tuff uppgift väntar Anneli

Annons

Under en lång tid har arbetet inom Gagnefs pastorat och vissa församlingsfunktioner försvårats på grund av bland annat dålig ekonomi, samarbetssvårigheter och brist på rak kommunikation som lett till långstidssjukskrivningar och en stor omsättning på både personal och förtroendevalda.

När Lautmann på uppdrag av biskopen genomförde visitationen blev han uppmärksammad på en rad problem och svårigheter, som han gav uttryck för i sitt tal under visitationsstämman i Gagnefs kyrka.

Sedan dess har kyrkoherde Sofie Lewerentz sagt upp sig - även det en följd av problemen inom pastoratet och församlingen.

- Det har varit ett tungt år för mig, konstaterade hon och tillade att bristerna i organisationen måste rättas till.

Tidningen har tagit del av protokollet från höstens pastoratsvisitation och av det framgår att förhållandet mellan pastoratets församlingar eller snarare mellan de västra församlingarna och pastoratets politiska ledning varit problematisk. I Floda beskrev personalen förhållandet till Mockfjärd som gott, men relationen till Gagnef som direkt dålig.

Lautmann konstaterar att personalen är missnöjd med bristande kommunikation med förtroendevalda i kyrkonämnden och att det sedan lång tid inte kommer några resultatrapporter och protokoll från kyrkonämnden till Floda församling.

Även i Mockfjärd finns en oro när det gäller relationerna till pastoratsledningen. Personalen upplever, enligt protokollet, ett avstånd till de förtroendevalda i kyrkonämnden, särskilt i arbetsgivarfrågor. I Floda noterade Lautmann också ett mycket tydligt ointresse för hierarkier samt att personalen är stolt över församlingens präster.

På pastoratsnivå fick Lautmann reda på att hela den ekonomiska redovisningen och budgetarbetet för år 2000 försvann i samband med en datorstöld, att diariefunktionen varit ofullständig sedan 1998, att det tillgängliga kapitalet minskat från fyra miljoner till 316 000 kronor och att alla investeringar måste göras med lånade medel, att adminstrativ tjänstetid försvunnit utan att ersättas, och att nämnders status gentemot kyrkonämnden inte respekterats.

- Beslut fattade i kyrkogårds- och fastighetsnämnden, som är tillsatt av fullmäktige, respekteras inte av kyrkonämnden, heter det i visitationsprotokollet.

Enligt protokollet oroas personalen också av det rått oklarhet när det gäller styrning och ledning: Vilka ska besluta om vad?

Lautmann kommer slutligen med en rad rekommendationer om och ett handlingsprogram för hur problemen och bristerna ska avhjälpas. Anneli Juujärvi, som efter valet utsetts till ny ordförande i kyrkonämnden, har ett brett stöd i Floda och Mockfjärds församlingar samt stöd av en majoritet även i Gagnefs församling, men hennes uppgift är ändå mycket svår.

Om det vittnar Fredrik Lautmanns visitationsprotokoll.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons