Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tuff kritik från revisorer

Annons

Trots flera anmärkningar så beviljas ändå kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet i revisionsberättelsen.

Mot bakgrund av att 2002 års resultat visar på ett underskott för kommunen på minus 29,6 miljoner kronor, uttrycker revisorerna en stor oro över Mora kommuns ekonomiska utveckling.

- Vi anser att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att få balans mellan kostnader och intäkter.

Revisorerna poängterar att det måste finnas ett samförstånd om de ekonomiska problemen och en vilja att lösa dem.

- I dag bedömer vi att det saknas sådana förutsättningar, fortsätter kommunrevisorerna.

Rapporten synar också de ekonomiska konsekvenserna av att fullmäktige avsatte socialnämnden, vars ansvarsuppgifter överfördes till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen inrättade ett socialt utskott för hanteringen av socialtjänsten.

Underskottet inom socialtjänsten under förra året är på totalt 34, 5 miljoner kronor. I den första prognosen, som upprättats av socialnämnden, visades ett underskott på 16 miljoner. Revisionsrapporten noterar att sedan kommunstyrelsen tog över ansvaret för socialtjänsten fördubblades underskottet.

I revisionsrapporten riktas en anmärkning mot såväl socialnämnden, som kommunstyrelsen mot bristande styrning, uppföljning och kontroll av den sociala verksamheten.

Revisionen bedömer att de överskridanden av budgeten som gjorts inom kommunen under förra året är ytterst allvarliga.

- Vi vill rikta anmärkning mot kommunstyrelsens bristande förmåga att utöva sitt ledningsansvar i Mora kommun på det sätt det uttrycks i kommunallagen och kommunstyrelsens agerande, skriver revisionen. I de granskningsinsatser kommunrevisionen genomfört av olika områden så noteras att kommunens arkivhantering inte har ändamålsenlig organisation, resurser och tillräcklig kompetens för att på ett tillfredsställande sätt tillämpa arkivlagen.

Andra påpekanden från revisorerna är att utveckla riktlinjer och policys för biståndsbedömning inom vård och omsorg. Projekten med genomförda arbetstidsmodeller inom vård och omsorg har inte följts upp och utvärderats på ett samlat sätt av socialförvaltningen. Kunskapen och förståelsen inom kommunen för olika delar av budgetprocessen har varit låg.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons