Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trygghet inför ålderdomen

Annons

Centerpartiets vägledande begrepp för äldrepolitiken är delaktighet, självförverkligande, oberoende, trygghet och värdighet. En god äldrevård stavas med E som i etik. E som i empati. E som i egenvärde.

Dessa tre E:n måste vara den självklara utgångspunkten för varje debatt om vård och omsorg.

Ekonomisk trygghet ska garanteras med särskild prioritet för dem med de smalaste marginalerna. De äldre ska ges möjlighet att delta i politik och samhällsliv. Äldre får inte diskrimineras vare sig i arbetslivet, eller på annat sätt. Verkliga möjligheter måste ges för den enskilde att påverka sin egen och sina anhörigas omsorg och hur man vill bo och leva. All vård och omsorg ska ha hög kvalitet.

Vi måste kunna känna trygghet inför vår egen och anhörigas ålderdom. Alla är överens om att gamla och svårt sjuka människor ska behandlas värdigt, med respekt och med god omsorg. Ändå inträffar övergrepp, svaga människor hotas och förnedras, vanvård förekommer. Inget gör så ont, inget är mer fel, än när gamla och sjuka, dementa far illa.

Det är fullständigt oacceptabelt!

Varje larmrapport i media är en mycket allvarlig väckarklocka om brister som bara måste rättas till.

Kommunerna, landsting och privata vårdgivare måste se till att det fungerar för gamla och sjuka, att lämpliga boenden finns, att vårdkedjan och de medicinska insatserna inom äldreomsorgen fungerar, att personalen är utbildad, att stöd och handledning ges personalen.

Att arbetsledningen har kompetens och förutsättningar att se till att vården och omsorgen fungerar och vågar slå larm när verkligheten kräver mer resurser än vad som ansetts tillåtet. Det gäller att alla som har röst att ropa med, ropar för dem som ingen röst har, så att det hörs tydligt in i de rum där prioriteringarna sker!

Attityd- och bemötandefrågor är mycket viktiga. Att den gamle, anhöriga, ges tid att ställa sina frågor, erbjuds en kontaktperson som lär känna den enskildes bakgrund, önskemål och behov.

Verksamheten måste bättre kvalitetssäkras. Kunskaperna om lex Sarah, om människors rättigheter måste bli bättre. Demensvården behöver utvecklas. Behoven, men också möjligheterna är stora!

Länsstyrelserna och andra berörda måste bli mer offensiva i sitt tillsynsansvar. Ökad samverkan är nödvändig. Vi behöver en effektivare tillsyn. Regeringen måste vidta åtgärder.

Det är också, tycker jag, nödvändigt att lyfta fram de goda exemplen, alla de många goda händer som bär upp äldreomsorgen och som svarar för utmärkt omvårdnad, utan att de alltid får det erkännande de förtjänar.

Här finns många vardagshjältar. Tusentals kvinnor, lågavlönade, med mycket tungt arbete och minst uppmuntrade.

Vård- och omsorgsyrkena måste uppvärderas. Vad är finare och viktigare än att vårda, att bota, att trösta och att ge omsorg. Regeringen måste mycket mer kraftfullt, tillsammans med övriga berörda, vidta åtgärder för att klara personalförsörjningen i framtiden.

Det finns ingen tvekan om att äldreomsorgen behöver mer resurser.

Centerpartiets politik förbättrar kommunernas och landstingens ekonomi i flera avseenden. Bland annat genom de sammanlagt åtta miljarder till vården och omsorgen, åren 2002-2004, som kommer från moderniseringsarbetet av försvaret. Äldresjukvården i kommunerna är ett prioriterat område. Ökat stöd till anhöriga, och deras ovärderliga insatser, är en annan viktig del av de satsningar som vi står bakom. Värdig vård och omsorg måste få kosta!

KENNETH JOHANSSON

Mer läsning

Annons