Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trummor byts mot valv

Annons

Det säger Solfrid Kulstad från Skogsvårdsstyrelsen som nu vill få till en ändring på problemet.

På fredagsförmiddagen byttes två vägtrummor vid Örad-tjärnbäcken norr om sjön Huln i Järna ut mot en valvbåge, en operation som lockade både radio och tv till Järna-skogarna.

Bytet av de två vägtrummorna var startskottet för pilotprojektet "Vägtrummor och vandringshinder", ett samarbete mellan Skogs-vårdsstyrelsen Dalarna-Gävleborg, Fiskevårdsförbundet Mitt, Länsstyrelsen i Dalarna, Vägverket Region Mitt, Banverket och Kommunförbundet i Dalarna.

- Vi har inventerat alla vandringshinder i kommunen och har hittat 63 platser hittills, berättar Bengt-Arne Bergkvist som är ordförande i Järna fiskevårdsområdesförening.

Bland hindren finns gamla fördämningar och andra hinder sedan flottningstiden. Störst är ändå problemet med vägtrummor. Många är felplacerade redan från början och ett annat problem är att vattenströmningen spolar bort bottenmaterialet nedströms trummorna. Urspolningen gör att trummorna till slut inte når ner i vattnet med resultatet att fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra uppströms.

- Om man istället lägger ned valvbågar som blir den naturliga bottnen intakt. De är dessutom billigare än plåttrummor och har en betydligt längre livslängd, säger Solfrid Kulstad från Skogs-vårdsstyrelsen.

I Huln finns ett naturligt bestånd av både öring och röding. Fiskarna vandrar uppströms Örad-tjärnbäcken i sin jakt på lekplatser. Hindren i vägtrummorna har dock gjort att arterna på sikt varit hotade om inte vandrings- hindren åtgärdats.

Bytet av de två vägtrummorna beräknas kosta omkring 50 000 kronor varav det nystartade projektet står för 70 procent av kostnaden. Övriga 30 procent bekostas av Järna östra samfällighetsförening.

1,5 miljoner kronor finns nu i ett första skede öronmärkta för pilotprojektet och bland de planerade åtgärderna finns även att byta ut två trummor mot en bro öven Gönan, öster om Järna.

- Alla privata markägare eller vägföreningar har möjlighet att söka bidrag hos Skogsvårdsstyrelsen med upp till 70 procent av kostnaderna för att åtgärda vandringshinder, säger Solfrid Kulstad.

GÖRAN DANIELSON ULRIKA BJÖRCK (PRAO)

Mer läsning

Annons