Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Triangel ska rädda ungdomar från droger

Annons

I projektet Triangeln vill man skapa nya arbetsformer med riktade öppenvårdsinsatser. Projektet är planerat att dra igång i höst, under förutsättning att man får den finansieringshjälp-hälften av de beräknade kostnaderna i bidrag - som man ansöker om hos länsstyrelsen.

Projekt Triangeln är en planerad vårdkedja för ungdomar i riskzonen, en ambition att med riktade öppenvårdsinsatser och uppsökande verksamhet nå och hjälpa de ungdomar som riskerar att utveckla ett missbruk i kombination med bristfällig utbildning. Syftet är att förhindra utslagning av unga som riskerar att utveckla drogproblematik.

Minst tre år bör projektet pågå för att man ska ha en rimlig chans att utvärdera resultatet, konstaterar projektets representanter i ansökan till länsstyrelsen.

Bakgrunden är att man i de båda kommunerna har tyckt sig märka en allt liberalare attityd till alkohol och droger bland ungdomar.

Eftersom Smedjebacken och Ludvika har gemensam gymnasieskola tillbringar många ungdomar sin skol- och fritid i båda kommunerna. VBU saknar i dag kuratorer och socialtjänsten har inga egna behandlingsinsatser i öppenvård för den aktuella gruppen.

På önskelistan står nu ett organiserat samarbete med vuxenpsykiatrin och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), representerade i den planerade projektgruppen. Det ska också upprättas ett nära samarbete med VBU:s skolhälsovård, vårdcentral, ungdomsmottagningar. polis och psykolog, samt Föräldraföreningen mot Narkotika, (FMN).

Triangeln ska ses som ett komplement med en tydlig inriktning mot minskning av alkoholkonsumtionen bland målgruppen, gymnasieungdomar i åldern 16 - 21 år. Målgrupp är även kvinnor upp till 25 årsåldern, som befinner sig i riskzonen.

Målsättningen för projektet är att utöka samarbetet mellan kommunerna och VBU, att genom tidig upptäckt och tidiga insatser minska drogmissbruket bland unga, något som på sikt borde minska behovet av mer resurskrävande insatser.

Genom tidig upptäckt hoppas man kunna förmå ungdomar att fullfölja sina studier och öka sina möjligheter till ett bra, självständigt liv, Man vill motivera ungdomar att söka hjälp på eget initiativ, innan situationen blir sådan att skolan eller myndigheter tvingas göra en anmälan till socialtjänsten.

Om projektet beviljas medel från länsstyrelsen ska en arbetsgrupp med representanter från IFO:s ungdoms- och missbruksgrupper, öppenvårdsbehandlingen och alkoholrådgivning samt VBU, tillsättas. Arbetsgruppen ska upprätta en mer detaljerad beskrivning för verksamheten och tre projektanställningar ska utlysas - två tjänster inom IFO Ludvika och en inom IFO Smedjebacken. En av tjänsterna ska vara placerad på alkoholrådgivningen och öppenvårdsbehandlingen Lyran och ansvara för bland annat provtagning, diagnosticering, behandlingsgrupper, föräldrastöd och tillgång till konsultläkare.

Två socialpedagoger/beteendevetare (socionomer) ska arbeta riktat mot VBU och särskilt individuella programmet med bland annat gruppverksamhet och enskilda stödkontakter, liksom uppsökande verksamhet i nära samarbete med individ- och famljeomsorgen i kommunerna.

Projektkostnaderna beräknas vara något högre det första året, då personalens kompetens ska byggas upp med utbildning och under varje av de tre åren beräknar budgeten hamna på drygt 1,5 miljoner kronor. Personalkostnader, kompetensutveckling, handledning, leasingbil, telefoner och konsultläkare ingår bland annat i beräkningarna.

Kostnaderna föreslås delas mellan de båda kommunerna och VBU. Gymnasieskolan ska ta en tredjedel av utgifterna, medan Ludvika och Smedjebacken fördelar kostnaderna utifrån befolkningsmängd, enligt det förslag som social- och utbildningsförvaltningen via Anita Jernberg, IFO Smedjebacken, Ann-Mari Molin, IFO Ludvika och Mats Johnson, VBU, arbetat fram.

Om projektet, som ska utvärderas årsvis, faller väl ut är ambitionen att verksamheten ska permanentas.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons