Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Transporterna till krematoriet orsakar strid

Annons

Det var i december 1999 som ett avtal tecknades mellan kyrkan och begravningsbyrån Brandser i Järna och som ger Brandser ensamrätt på alla pastoratets transporter av avlidna, till och från Mora krematorium.

Avtalet tecknades eftersom en ny lag skulle träda i kraft den 1 januari 2000 med innebörden att kyrkan står för alla transportkostnader efter begravningsakten i kyrkan. I klartext innebär det i huvudsak transporter till och från krematoriet i Mora.

Kyrkonämnden begärde in offerter från fem begravningsbyråer och antog Brandsers bud som även var den enda offert som lämnades. Ett avtal tecknades med tre månaders uppsägningstid från vardera part.

När Skjutsgårdens begravningsbyrå i Vansbro startade sin verksamhet i februari i år visade det sig att de inte hade rätt att ombesörja transporterna kring de begravningar som de anlitats för, trots de anhöriga uttryckliga begäran. I stället skulle körningarna utföras av Brandser begravningsbyrå.

De vände sig då till kyrkan med en begäran om att själva få ordna transporterna kring de begravningar de anlitats för.

Ärendet behandlades av kyrkogårds- och fastighetsutskottet som dock föreslog den beslutande kyrkonämnden att inte säga upp det gällande avtalet. Det blev också kyrkonämndens beslut.

En av ledamöterna i såväl utskottet som kyrkonämnden är Per Brandser, ägare till Brandser begravningsbyrå.

- Eftersom de anhöriga vill att vi sköter allt runt de begravningar vi anlitats för så kör vi i dag utan ersättning samtidigt som begravningsbyrån Brandser får ersättning från kyrkan för de körningar som vi utför, säger Roberth Thyr, som driver Skjutsgårdens begravningsbyrå tillsammans med Mikael Jolhammar.

Kristdemokraten Torsten Larsson som är ordförande i kyrkonämnden tycker inte att det finns några oklarheter i kyrkonämndens beslut.

- Vi kom fram till slutsatsen att avtalet med begravningsbyrån Brandser är mycket fördelaktigt och att det därför inte ska sägas upp.

Tycker du att det är rätt att ge en entreprenör ensamrätten på alla begravningstransporter?

- Det är utskottet som behandlat ärendet och vi i kyrkonämnden gick på deras förslag till beslut. Vi såg ingen anledning att ifrågasätta deras förslag och fick också information om att avtalet är juridiskt korrekt. Per Brandser själv har inte heller deltagit i några beslut som rör begravningstransporterna eftersom han är jävig, säger Torsten Larsson.

Inte heller kyrkogårds- och fastighetsutskottets ordförande, Högosta Elof Johansson, ser något märkligt i avtalet.

- Så länge den som anlitats sköter sitt uppdrag så finns det ingen anledning att säga upp avtalet. Vi har också jämfört med andra församlingar och kommit fram till att vi har ett bra avtal. När vi begärde in anbud var det ingen annan än Brandser som lämnade pris på transporterna.

Men det är snart fem år sedan och då fanns bara en begravningsbyrå inom pastoratet?

- Ja, men vi har beslutat att inte säga upp avtalet. Det är väl som på en arbetsplats. Den som sköter jobbet får inte sparken. Den andra begravningsbyrån (Skjutsgården) får väl se det här som en prövotid, säger Högosta Elof Johansson.

- Vi kommer att överklaga kyrkonämndens beslut till församlingsförbundet och vad jag har hört från en av deras jurister så får det inte gå till så här, säger Roberth Thyr vid Skjutsgårdens begravningsbyrå.

Kyrkoherde Robert van Aarem säger att han välkomnar ett överklagande. Han menar också att det är viktigt att komma ihåg att det är kyrkan som huvudman som bär ansvaret och att ingen skugga ska falla över begravningsbyrån Brandser.

- Det finns absolut ingen prestige i det här utan skulle det visa sig att vi har gjort fel så får vi helt enkelt ompröva beslutet, säger van Aarem.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons