Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafikparaplyet som äntligen fälls ut

Annons

Under senare delen av 90-talet gav kommunstyrelsen gatukontoret i uppdrag att på olika sätt höja trafiksäkerheten. Människor skulle exempelvis förmås att lämna bilen hemma och åka kollektivt eller börja cykla.

Ett sätt var bland annat att gå ut i skolorna och försöka påverka barn och ungdomar så att de när de blev vuxna fick det rätta beteendet. Det skulle också göras insatser för att skapa trygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Satsningen fick namnet Trafikparaplyet men det blev ingenting av det utan projektet fick vila.

Men nu ska paraplyet fällas ut och arbetet komma igång beslutade den nya gatu- och parkstyrelsen. I början på mars ska politiker och tjänstemän samlas till ett seminarium för att få information från vägverket och andra kommuner som redan håller på med den här typen av trafiksäkerhetshöjande insatser.

Det finns också statliga bidrag att få genom den pott pengar som är avsatt för klimatpåverkande investeringar, kallad Klimp, uppger gatudirektör Helen Lott.

Pengar kan exempelvis sökas för utbyggnad av cykelleder som kan bidra till att bilavgaserna

och därmed växthuseffekten

minskas.

Kravet för att få bidrag är dock att investeringarna kombineras med informationsinsatser och det är här Trafikparaplyet passar in, anser Lott.

Helt i linje med detta ställde sig också gatu- och parkstyrelsen bakom en motion från sin nye ordförande Jan Lindholm, mp. Han vill att cyklandet ska ges högre prioritet och att den sedan länge antagna cykelplanen verkligen genomförs.

Intentionen med planen var att satsa 15 miljoner kronor under en fyraårsperiod på att bygga ut cykelvägsnätet.

Kommunfullmäktige antog planen men avsatte inga pengar utan de har fått sökas från år till år.

Mellan åren 1999 och 2001 fick gatukontoret bara 2,5 miljon till gång- och cykelvägar. Nu måste utbyggnadstakten ökas anser gatu- och parkstyrelsen.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons