Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Toppchef i skattetvist

Annons

De påstådda luftaffärerna upptäcktes i samband med en skatterevision av den före detta toppchefens aktiebolag. Skattemyndigheten slår ned på en rad transaktioner i bolaget och dess dotterbolag, vilka betecknas som ett "upplägg" avsett att gömma skattepliktiga vinster och inkomster.

Ett dotterbolag, utan egentlig verksamhet, startades för att dölja ett kontantuttag på 100 000 kronor. Den före detta toppchefen påstod att detta dotterbolag startats sedan 100 000 kronor överförts i form av värdet på inventarier, så kallad apportegendom.

Skattemyndighetens revision visar att bolagets revisor aldrig såg några inventarier och att deras värdering gjordes av en styrelseledamot; inte alls som revisorn letts att tro - "en extern värderingsman".

Därför påstår skattemyndigheten att några inventarier aldrig fanns i bolaget, särskilt som den före detta toppchefen inte kan visa några kvitton som styrker inköpet.

Dotterbolaget fick också en skuld på 50 0000 kronor till den före detta toppchefens bolag som en följd av "utvecklingskostnader". Han påstod i bokföringen att bolaget "provat, utvecklat och byggt idéer om och kring bredband, webhotell, hemsidor, databaser och sökmotorer och distribution av datatrafik" åt dotterbolaget.

Skattemyndigheten noterar att bolagets förvaltningsberättelse beskrev verksamheten som "marknadsföring och försäljning av energibesparande oljebrännare", att denna avvecklats och att verksamheten därefter inriktades på "fastighetsförvaltning och viss konsultverksamhet" inom datakommunikation.

Någon verksamhet i dotterbolaget genererades inte som en följd av de 500 000 kronorna i utvecklingskostnader. Därför betraktar skattemyndigheten pengarna som lön till den före detta toppchefen.

När dotterbolaget senare såldes till ett tredje företag som betalade i aktier, beräknade mannen sin reavinst grundad på värderingen i den marknadsnotering som tillhandahölls av Penser Capital (senare namnändrat till Pan Capital).

Men det köpande bolaget var inte marknadsnoterat där under de aktuella åren, visar skattemyndighetens revision.

Därmed är reavinsten väsentligt högre och skattemyndigheten skriver upp den före detta toppchefens inkomst av kapital med 120 000 kronor.

Skattemyndigheten påför mannen skattetillägg på 40 procent på den beslutade inkomsthöjningen om totalt 720 000 kronor.

Transaktionerna är av en storlek och art som skattemyndigheten lämnar över till ekoåklagare för bedömning om åtal ska väckas.

JENS RUNNBERG

Mer läsning

Annons