Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tiofalt fler dör av rökning än biltrafik

Annons

I en tidigare ledare efterlyste FK läsarsynpunkter på kampen mot rökningen. En publicerade vi i tisdags, ytterligare en kommer här:

Häromveckan nåddes vi av nya larmrapporter om att rökningen ökat i omfattning under det senaste året. De flesta tar dock budskapet med en klackspark, omedvetna om de oerhörda hälsokonsekvenser detta innebär. Reaktionen skulle sannolikt bli högst annorlunda om antalet trafikoffer i Sverige ökade från nuvarande cirka 700 till 7 000. Det är nämligen den siffra som gäller för antalet döda i tobaksrelaterad sjukdom varje år.

Vad att göra? Att förfasa sig hjälper föga! Här måste till åtgärder av både kortsiktig och långsiktig natur.

Som förslag till en kortsiktig aktivitet som skulle aktualisera tobaksfrågan, vore att genomföra den typ av kampanj, "Fimpa till varje pris", som med stor framgång arrangerades i länet i samarbete med Cancerpreventiva Enheten på Karolinska Sjukhuset i slutet på 80-talet. Genom att locka med mycket attraktiva priser, lyckades över 1 000 personer i Dalarna bli tobaksfria. En gigantisk hälsovinst som sparat landstinget åtskilliga miljoner i minskade sjukvårdskostnader, och samhället i stort stora summor för minskad sjukskrivning och förtidspensionering.

För att få ner tobaksbruket på lång sikt krävs andra aktiviteter som främst syftar till att få unga människor att aldrig börja.

Genom skolöverläkare Olle Hillmans förtjänstfulla mångåriga arbete med att kartlägga skolungdomars tobaksvanor i 7:e och 9:e klass i Falu kommun, vet vi att frekvensen av tobaksbrukare varierar årligen från skola till skola. Kan detta eventuellt hänga samman med att de informella ledargestalter som finns bland ungdomarna är tobaksbrukare eller inte? I så fall borde man göra en speciell satsning på dessa "ledstjärnor" och få dem med sofistikerade metoder att bli tobaksfria och i stället fås att agera som tobaksfria föredömen för övriga i respektive klass.

Parallellt krävs en rad ytterligare aktiviteter som till exempel "En rökfri Duo", där föräldrar engageras i ett kontraktskrivande med sina barn om tobaksfrihet, med utsikt att vinna attraktiva priser. Sannolikt måste också speciella aktiviteter riktas till utlandsfödda föräldrar och deras barn, eftersom normbildningen beträffande tobaksvanor är mycket annorlunda bland dessa.

Med tanke på att var 4:e dagligrökare kommer att dö i förtid i tobaksrelaterad sjukdom - har vi samvete att med öppna ögon stillatigande se denna utveckling an?

Erik Uhrbom

Övertandläkare, Falun

Mer läsning

Annons