Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tio bud från socialdemokratisk duo

Annons

För att säkra och utveckla en god offentlig service från Ystad till Haparanda vill vi socialdemokrater att:
* Skatteutjämningen ska värnas och utvecklas. Skatteutjämningssystemet är garanten för att alla - oavsett bostadsort - får tillgång till en likvärdig skola, vård och omsorg. 2002 kommer skatteutjämningen tillföra kommuner och landsting i Dalarnas län ca 1 miljard kronor. Detta motsvarar årskostnaden för cirka 2900 sjuksköterskor eller årskostnaden för cirka 3000 vuxna i skolan. Ett slopat eller kraftig försvagat skatteutjämningssystem skulle splittra landet mitt itu.
* Resurserna till vård, skola och omsorg ska öka. För att den offentliga servicen ska hålla den höga kvalitet vi kräver behövs mer pengar. Därför har kommuner och landsting fått kraftigt höjda statsbidrag. Men det räcker inte. Under de kommande åren vill vi fortsätta satsningarna på skolan, vården och omsorgen.
* Kommuner med särskilda problem ska få extra stöd. Därför ger regeringen i dag ett extra statsbidrag till kommuner med kraftig befolkningsminskning på totalt 300 miljoner kronor. Vi ger också ett stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag med stort antal tomma lägenheter, liksom till nya samverksanslösningar mellan kommuner.
Men en bra rikstäckande välfärd räcker självklart inte för att säkra tillväxten i hela Sverige. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta göra allt vad vi kan för att skapa tillväxt och framtidstro i hela vårt land. En del viktiga åtgärder är redan på gång och andra åtgärder ligger i framtiden.
* Det lokala och regionala engagemanget ska få ökad tyngd i arbetet med regional utveckling. Det är lokalt de bästa idéerna och de starkaste eldsjälarna finns. Lokala och regionala aktörer erbjuds därför huvudansvaret för att ta fram långsiktiga regionala tillväxtprogram för åren 2003-2007 som staten sedan backar upp inom allt från utbildnings- till infrastrukturpolitik. På så sätt får exempelvis Glasriket i Småland ökad möjlighet att utvecklas på sitt sätt och Arjeplog med sin biltestverksamhet på sitt. 
* Infrastrukturen ska prioriteras i den största satsningen på infrastruktur i modern tid. Med stora investeringar i bland annat järnvägstrafiken vill vi knyta ihop orter och skapa möjligheter till arbets- och utbildningspendling på längre avstånd. Det gör att människor får lättare att bo på ett ställe och jobba eller studera på ett annat.
* Den unika expansionen av högskolan ska fortsätta. Mellan 1997-2003 bygger regeringen ut högskolan med 100000 nya platser. Satsningarna utanför de traditionella universitetsorterna är oerhört viktiga både för enskilda personer och regioner. Nu finns minst en stark högskola i varje län. Möjligheten till distansutbildning ska också öka.
* Vi vill fortsätta den unika satsningen på infrastruktur inom IT. I Sverige har antalet bredbandsabonnemang per 100 invånare mer än fördubblats det senaste året. För oss socialdemokrater är det viktigt att staten fullföljer sina åtaganden i bredbandsutbyggnaden så att alla kommuner kan få minst en anslutningspunkt till ett stomnät med hög överföringskapacitet.
* Vägnätet behöver rekonstrueras och på sina håll tjälsäkras. Regeringen har satsat 17 miljarder kronor på tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av våra vägar. Det är nästan en fördubbling mot dagens nivå.
* Lokaliseringen av statliga jobb ska spridas jämnt över landet. Varje beslut om omlokalisering av befintlig verksamhet eller lokalisering av nya myndigheter, bör föregås av noggranna överväganden om möjligheten att i första hand placera dem utanför storstadsregionerna eller i anslutning till nationella regionalpolitiska stödområden.
* Stockholmsregionens tillväxthindrande trafikkaos måste lösas. Vi kommer att ge vårt stöd till Stockholmsberedningen som har till uppgift att lösa dagens problem.
Så ser grunddragen i det socialdemokratiska alternativet för tillväxt i hela landet ut. Mot det står en mycket splittrad och därmed handlingsförlamad borgerlig opposition.
Centerpartiet säger sig vilja värna skatteutjämningssystemet, moderaterna vill avskaffa det.
Centerpartiet säger sig vilja öka bidragen till kommuner och landsting, moderaterna vill minska dem med 8 miljarder kronor eller motsvarande 25000 jobb.
Centerpartiet vill öka decentraliseringen, moderaternas politik går snarare mot centralisering.
Om några veckor är det val. Mot socialdemokraternas tydliga inriktning på tillväxt och livskraft i hela landet står ett djupt splittrad borgerligt alternativ. I en moderatdominerad regering lär centerpartiets krav stå sig slätt. Sverige behöver även efter den 15 september en regering som vill och orkar ta frågan om tillväxt i hela Sverige på allvar.

PER ERIK GRANSTRÖM
ULRICA MESSING


Per Erik Granström är från Ludvika och riksdagsledamot från Dalarnas län.
Ulrica Messing är bland annat statsråd i näringsdepartementet 

Mer läsning

Annons