Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillväxt kräver finansiering

Annons


KGF är ett ömsesidigt system, där medlemmarna, företag och företagare, själva organiserar och administrerar säkerheter till medlemmarnas lån och krediter i bank i form av borgen från föreningen (kreditgarantier).

Vi jobbar alltså med att förbättra finansieringen i länets företag genom att tillhandahålla säkerheter. Inte pengar, för det råder det ingen brist på i länet.

Finansieringsfrågan är, och kommer att bli allt mer väsentlig i frågan om tillväxt. Många goda projekt och idéer stupar på att förutsättningarna för finansiering saknas. Är det något vi skaffat oss under de år vi verkat för att starta upp vår verksamhet, så är det referenser till företag och företagare som på olika vägar försökt skaffa kapital till sina satsningar, men misslyckats.

Vårt initiativ med en regional KGF för Dalarna står nu inför ett fullbordande i den formella delen. Det har varit möjligt först efter en samverkan på det nationella planet med andra regionala KGF.

Genom samverkan i Sveriges Kreditgarantiförening för Lokal Utveckling (SKGF), har vi kunnat samla nödvändig kompetens och kapital som behövs för att starta Sveriges första fungerande KGF. Det krävs tillstånd från Finansinspektionen, en process som pågår sedan förra sommaren.

Varför är frågan om KGF särskild aktuell i Dalarna och Sverige nu?

Hösten 2001 kom vi till insikt om vilka förändringar som inte bara de svenska, utan alla europeiska små- och medelstora företag kommer att få erfara, i fråga om sina möjligheter att hitta finansiering via banksystemet. Dessa företag har i dag i runda slängar 80 procent av sin finansiering via bank.

Ett antal lag- och regelförändringar på det internationella, europeiska och nationella planen, innebär att små- och medelstora företag kommer att få det väsentligt svårare att hitta finansiering via bankerna.

Nyligen beslutade riksdagen om ändring i lagen om förmånsrätt, innebärande att företagshypoteketovan halveras i belåningsvärde. Svenskt näringsliv har räknat på konsekvenserna av detta.

Våra företag i Sverige måste få fram 100 miljarder kronor i form av nya säkerheter till bankerna! Då alla möjligheter till att ställa annan säkerhet förmodligen uttömts kvarstår endast borgen av företagsledarna.

Ett annat faktum är de så kallade Basel II-reglerna, som ska vara i full effekt år 2006, innebär att bankerna måste göra en ny riskvärdering av sina företagsengagemang. Är det så vi ska få fler entreprenörer?

Hans Astorin har också fullkomligt rätt i frågan om att använda EU-strukturfonder till riskkapital. I olika omgångar har vi aktivt försökt testa denna för EU helt möjliga väg genom projektansökningar till strukturfondsprogrammen.

Vi arbetar på såväl det nationella som regionala planet att få till stånd detta, inte minst nu när det nuvarande strukturfondsprogrammet ska revideras.

EU har genom strukturfondsprogrammen under åren 1996-2002 lämnat bidrag på 1 600 miljarder euro för riskkapitalinvesteringar.

Två länder har 0 (noll) kronor i sina kolumner... Luxemburg och Sverige! Detta är en utmaning för hela Sverige, eftersom problemet är inhemskt och inte återfinns i Bryssel!

I händelse av era frågor, så finns Mats Larson tillgänglig på e-mail info@dalafonden.nu eller på mobiltelefon 070-746 53 65.

Mer finns att läsa på föreningens hem-sida www.kgf.nu

MATS LARSON

Mer läsning

Annons