Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Till minne av Hans Wigardt

Annons

Som tidigare meddelats har Hans Wigardt, Norrköping, avlidit efter en tids sjukdom, 80 år gammal.

Hans närmaste är hustrun Margareta f. Löfgren samt barnen Karin, Anna och Erik med familjer.

Hans Wigardt växte upp i Gagnef, Dalarna, där hans far var kyrkoherde.

Han tog studenten i Falun 1942 och påbörjade sedan sin militära yrkesbana.

Han blev fänrik vid Dalregementet 1945 och gifte sig samma år med sin ungdomskärlek från skoltiden, Margareta Löfgren.

Han genomgick de militära skolorna med toppbetyg och förutspåddes en snabb karriär.

Efter Krigshögskolan började han generalstabsutbildning, vilken innefattade en kommendering till USA: s krigshögskola 1958 - en dåförtiden ganska ovanlig sak och därför ett säkert tecken på att arméledningen satsade på honom. Tyvärr hindrade en sjukdom honom från att fullfölja hela kursen i USA.

Wigardt blev därefter kapten i Generalstabskåren vid arméstabens taktikavdelning.

Efter trupptjänst på Svea Livgarde blev han som generalstabsmajor lärare vid Militärhögskolan och sedan chef för taktikavdelningen.

Som överstelöjtnant överfördes han till Älvsborgs regemente, men valde att genom förening av tjänst 1968 - 1975 vara organisationsdirektör vid Försvarets Rationaliseringsinstitut och utsågs då till huvudsekreterare vid Försvarets Fredsorganisationsutredning. Wigardt valde alltså att avbryta den inledda militära karriären.

Han blev 1975 direktör och avdelningschef vid Luftfartsverket i Norrköping. Under lång tid var han även knuten till Svenska Akademiens ordboksredaktion som militärt sakkunnig.

Hans Wigardt värderades högt av kamrater och underlydande på Dalregementet och Svea Garde. Hans begåvning uppskattades och han företrädde dalkarlarnas bästa drag: oräddhet, ärlighet, vänfasthet, rättrådighet och en hel del envishet. Hans omsorg om trupp och kamrater var stor, men främst satte han omsorgen om familjen.

Genom hela livet uppehöll makarna Wigardt kontakten med de jämnåriga officerskamraterna och deras familjer. En liten sammanhållen grupp med rötter i Dalregementet kom att träffas regelbundet i något av de så småningom utspridda hemmen - alltid med kulturella inslag. Hos Wigardts i Norrköping var besök på Konstmuseet och Industrimuseet självklara inslag vid sidan av gästfriheten i det Wigardtska hemmet.

Makarna engagerade sig i Norrköpings kulturliv och Hans var en tid uppskattad ordförande i Konstmuseets vänförening.

Även inom Rotary var han aktiv och högt värderad.

Han utvecklade också en gammal hobby och blev en skicklig silversmed.

Då Hans Wigardt 1944 började på Karlberg blev han omgående och enhälligt vald till officerskursens ordförandeü "Mäktigaste Man". Som sådan verkade han under kursen med dalkarlens ovan nämnda egenskaper till nytta för både kadetter och för skolans ledning.

Efter officersexamen bibehöll han genom åren denna funktion med det arbete för kamraterna som detta innebar.

Han samlade kursen med kadettofficerare och slottspastor till regelbundna och uppskattade jubileer på Karlberg med inledning i Slottskapellet.

Alltid lika lojal och omtänksam uppmärksammade han sörjande familjer. Kurskamraterna bevarar sin "MM" i ljust minne.

Mer läsning

Annons