Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tidningen bör hjälpa polisen debatt

Annons

Den 27 februari 2004 uppstod en allvarlig incident inne i Kupolen i Borlänge då en person i vart fall hotade att anlägga brand inne i fastigheten. Personen häktades sedermera av Falu tingsrätt, såsom på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till grov mordbrand.

Under förundersökningen har jag med bistånd från polisen i Borlänge försökt utröna vad som egentligen hände den aktuella dagen.

Vid tillfället för misstänkt gärning fanns bland annat en fotograf från Borlänge Tidning på plats som fotograferade händelseförloppet. Detta har under förundersökningen verifierats av såväl aktuell fotograf som en reporter vid nämnd tidning.

Med anledning av detta tillskrev jag vördnadsfullt Borlänge Tidning och hemställde om att tidningen till mig skulle lämna ut aktuella fotografier.

Ansvarig utgivare för Borlänge Tidning, Christer Gruhs, svarade mig skriftligen att tidningen inte kunde lämna ut fotografierna på grund av att dessa aldrig publicerats samt på den grunden att fotografierna omfattades av så kallat meddelarskydd.

I nämnda svarsskrivelse nämner Christer Gruhs ingenting om att aktuella fotografier skulle vara kasserade.

Det är riktigt att fotografierna inte publicerats men fotografierna omfattas inte av så kallat meddelarskydd. Den grundlagsstadgade rätten till ett fritt meningsutbyte omgärdas av ett så kallat meddelarskydd bestående av meddelarfrihet, anonymitetsskydd, efterforskningsförbud, tystnadsplikt och anskaffarfrihet.

Christer Gruhs har i senare skrivelser, som jag förstår honom, i första hand åberopat att han och tidningens medarbetare har en tystnadsplikt och därför inte kan lämna ut fotografierna.

Jag anser att Christer Gruhs har fel. Tystnadsplikten innebär nämligen ett förbud för massmedia att röja vem som lämnat ett meddelande till dem. I det aktuella fallet finns ingen sådan person.

Med anledning av detta begärde jag i enlighet med ett antal paragrafer i rättegångsbalken att Falu tingsrätt skulle förelägga Borlänge Tidning att till mig utlämna aktuella fotografier. Falu tingsrätt biföll min begäran.

När då Borlänge Tidning skulle efterfölja Falu tingsrätts beslut så erhöll jag tre fotografier tagna kanske 30 minuter efter aktuell händelse. Jag erhöll inga fotografier från händelsen.

Christer Gruhs förklaring till att jag enbart erhöll tre helt oväsentliga fotografier är att Borlänge Tidning direkt efter det att fotografen kom tillbaka från Kupolen förstörde samtliga fotografier förutom de tre nämnda.

Under denna "tvist" har Borlänge Tidning inte en enda gång tidigare nämnt att fotografierna förstörts. Hade Borlänge Tidning nämnt detta förhållande hade jag ej behövt belasta Falu tingsrätt med min nämnda begäran.

Det främsta skälet till att jag vill nyansera Christer Gruhs bild av denna process är att jag är ganska övertygad om att merparten av Borlänge Tidnings läsare önskar att tidningen så långt som möjligt och självklart inom lagens råmärken hjälper polis och åklagare att utreda allvarliga brott.

Mitt och polisens agerande gentemot Borlänge Tidning har varit hövligt och helt i enlighet med Sveriges Rikes lag. Vårt syfte har inte varit att hamna i någon "tvist" med Borlänge Tidning utan att utröna om något brott begåtts.

Slutligen kan jag garantera Borlänge Tidning och dess läsare att jag även i framtiden, om behov uppstår, kommer att agera på samma sätt igen, i syfte att utreda allvarliga misstankar om brott.

Robert Eriksson

Robert Eriksson är kammaråklagare i Falun.

Mer läsning

Annons