Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tar strid mot 3G-mast

Annons

Det är Infrastructure Services AB som vill uppföra en 3G-mast på ett tallhedsområde i Storbyhagen. Miljö- och byggnadsnämnden har motsatt sig planerna - men läns- och kammarrätterna har upphävt kommunens ställningstagande.

Länsstyrelsen anser att den föreslagna platsen är godtagbar ur natur- och kulturmiljösynpunkt eftersom den ligger utanför detaljplanen och det inte föreligger några områdesbestämmelser.

I brevet från Vansbro kommun till Regeringsrätten skriver miljö- och byggnadsnämnden att länsrätten och kammarrätten inte prövat ärendet förutsättningslöst. Kommunen anser också att länsstyrelsens underlag är bristfälligt.

"Den unika blandningen av olika opåverkade naturtyper på Storbyhagen faller om mastbygget blir verklighet. Miljö- och byggnadsnämnden anser att masten kan byggas på annan plats, särskilt i ett läge när kommunen nu planerar att få området klassat som naturreservat", heter det i brevet till Regeringsrätten.

Under året planerar kommunen att anordna informationstavlor och handikappanpassade stigar i området.

"Miljö- och byggnadsnämndens kunskaper om detta tätortsnära område leder till slutsatsen att Storbyhagen ur naturmiljösynpunkt inte är lämpligt att utnyttjas för ett mastbygge", skriver kommunen.

Storbyhagen ligger mellan riksväg 71 och Västerdalälven öster om idrottsplatsen i Hulån.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons