Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tänk noga efter innan beslutet fattas

Annons

Då jag arbetade med en bok om mina minnen som politiker, hade jag anledning att påminna mig vad som hände efter det olycksaliga pelletsprojektets och värmeverkets försäljning 1985. Kommunen ådrog sig en långsiktig låneskuld på 247 miljoner kronor (slutbetalat 2002). Utrymmet för att i det läget företa nyinvesteringar bedömdes litet. Man behövde istället få loss pengar genom ytterligare försäljning av fast egendom. Jag påminner mig detta som ett visst samband med nuvarande planer på nytt Kulturhus.

1986 flyttade distriktsläkarstationen från Medborgarhuset till landstingets nybyggda vårdcentral Saxnäs. Kommunen blev av med en betydande hyresgäst. Detta löstes genom utökade lokaler för folkbiblioteket samt utrymmen för kulturförvaltningen. Kommunens fastighetsbolag gjorde alternativa beräkningar: ombyggnad i egen regi eller försäljning och hyra av motsvarande lokaler. Det sistnämnda förslaget förordades. Detta blev också fullmäktiges beslut. Köpare blev AB Mälarhus (Skanska) som betalade 11 875 000 för huset samt åtog sig att bygga om för 4 250 000 enligt kommunens önskemål med åtagande att teckna ett långsiktigt hyreskontrakt. Vi s-ledamöter reserverade oss mot fullmäktiges beslut eftersom vårt yrkande på återremiss för bättre beräkning av hyreskostnaderna inte bifölls. Medborgarhuset blev Kulturhus, ombyggnaden startade.

1987 återkom ärendet till fullmäktige. Kulturförvaltningen hade i efterhand kommit på att "så här ska vi ha det" och utökat vad som ingick i fullmäktiges beslut vid försäljningen (fy på sig). Kostnaden hade stigit till 5 900 000 eller med 1 650 000 kr ( plus 38, 8 procent) "för lokalanpassning och inredning". Ökningen föranledde även krav på omförhandling av hyressättningen. Det var bara att betala. Men det föranledde en protokollsanteckning från oss med anmärkning på brister i underlaget för tidigare beslut. Därmed slut på historieberättandet.

Trots fiaskot med pellets och värmeverk var bokslutet 1985 positivt och utan nämnda fiasko hade funnits utrymme för en skattesänkning med två kr. Nu när "pelletsaffären" är betald, dras kommunen med ett underskott på mer än 30 milj. kr, trots en skattehöjning på 85 öre. Jag hävdar att den förra mandatperiodens ("8-ornas") kommunledning raserade ekonomin. De övertog från Gösta Frost (s) en budget i balans. Men de saknade respekt för fastställda utgiftsramar, med över åren stigande underskott i boksluten som följd. Man hade inte förmåga att rätta mun efter matsäcken. Detta orsakade nu pågående och aviserade stora nerdragningar på de områden man lovat omhulda nämligen: "skola, vård och omsorg". Dessutom en valförlust som gav oss en politiskt orutinerad, valhänt kommunledning. Den tillkom på grund av centerpartiets storstilade vallöften som gav respons hos väljarna. Detta gör att vi nu, och åren framöver, har sämre kommunal ekonomi och problem med social omsorg och skolan, än vi hade 1985, trots en skattehöjning som ger cirka 20 miljoner per år! Vi har heller inte den lokalt och nationellt ekonomiska expansion med ökande arbetstillfällen som gav årligen ökade skatteintäkter under 1980-talet.

Vad bör man dra för slutsats av denna min predikan? Erfarenheter kan vara tänkvärda. Det gäller att vara omsorgsfull med beslutsunderlag. Tänk efter före, besluta sedan (tyvärr kan jag inte helt fritas från att ha syndat mot detta). Jag tror då att ni kommer fram till att vi nu inte har någon möjlighet att öka kostnaderna för kulturförvaltningen, hur intressant och motiverat det än skulle vara.

OSCAR ANDERSSON

Mer läsning

Annons