Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tällberg är unikt - på något sätt

Annons

En hel del av den information som jag vidarebefordrade var hämtade från kommunens eget bykaraktärsprogram och från förslaget till fördjupad översiktsplan.

Dessa dokument klargör att det är en allmän uppfattning bland de boende att den speciella karaktären hos Tällbergs by bör bevaras. Frågan tycks bara vara hur det ska ske.

Det är anmärkningsvärt och möjligen även avslöjande att den tidigare länsarkitekten inte tillmäter Tällbergs by något riksintresse. Det enda egentliga värde han tillmäter Tällberg är "en fascinerande utblick över Siljan från majstångsplatsen". Själva bebyggelsen karakteriserar han som "villor i grovt timmer à la Tomteland".

Måhända är det denna syn som i realiteten finns även hos byggnadsnämndens ledamöter och som gör att nämnden tycks vara obenägen att skydda den särpräglade bebyggelsen? Förhoppningsvis delar dock inte nämndens ledamöter Folke Nyholms uppfattning att de som vill bevara byn är utifrån kommande "experter" som verkar enligt principen "jag har mitt hus här, ingen inföding ska komma i närheten".

Folke Nyholm raljerar över att byggnadsnämnden inte gärna kan förmås att besluta i bygglovsärenden enligt regler som ännu inte finns. I den delen visar Folke Nyholm själv på okunnighet eller glömska - det var snart 10 år sedan han lämnade sin tjänst som länsarkitekt.

Både kommunen och länsstyrelsen har i beslut under innevarande år hänvisat till bykaraktärsprogrammet som om det vore ett verkligt styrinstrument. Jag menar att det finns mycket som talar för att förslaget till fördjupad översiktsplan kommer att resultera i en plan med i huvudsak de intentioner som presenterats. I den situationen bör kommunen antingen bordlägga de bygglovsansökningar som berörs eller pröva dem mot de intentioner som kommit fram i charettearbetet.

Eftersom planarbeten tenderar att ta lång tid - kanske extra lång tid i Tällberg - är det av stor vikt att byggnadsnämnden inte tillåter ny bebyggelse som direkt strider mot det som man vet kommer att gälla om något år.

Arkitekten Hans Gillgren har på kommunens uppdrag utarbetat förslaget till fördjupad översiktsplan. Detta är under augusti månad föremål för samråd med de boende. Sammanfattningsvis skriver han om Tällbergs framtid (Tällberg 2020): "Tällbergs säregna dalaromantiska bebyggelsekaraktär med de öppna ängsmarkerna och den vida utsikten över Siljan från olika utblickspunkter är byns själ och måste bevaras". Detta är något för Folke Nyholm och byggnadsnämnden att ta till sig.

På endast en punkt ger jag Folke Nyholm rätt. Begreppet "charette" är svårt att förklara och egentligen ett onödigt begrepp. I själva verket är det fråga om ett mer omfattande samråd där både de boende och kommunens företrädare grundligt diskuterar igenom frågorna om den framtida bebyggelsen etcetera. Ett konsensusbyggande helt enkelt. Då stridbara dalkarlar och kullor har visat att de kan nå fram till en samsyn finns det kanske något bättre ord på dalmål.

THORULF ARWIDSON

Mer läsning

Annons