Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Täljkniven tas fram

Annons

Tidningen berättade i början av maj om nödvändigheten av att inom de närmaste åren anpassa de kommunala verksamheterna till de de ekonomiska förutsättningarna.

- Vi har under ett antal år gnetat med osthyveln. Nu går det inte längre, säger kommunchefen Bertil Stoltz, som dock framhåller att Gagnefs kommun - i jämförelse med många andra - ligger ganska bra till.

- Vi har en i grunden solid ekonomi, men för den skull går det inte att luta sig bakåt och vara nöjd. Vi måste trygga den långsiktiga överlevnaden och den positiva utvecklingen, säger han.

Sex projekt igångsätts nu omedelbart. Mycket kort sammanfattat handlar det om samordning av system och rutiner, översyn av lagstadgade/icke lagstadgade verksamheter, transportsamordning, samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och privat näringsliv, samordning av kommunens och Gagnefsbostäders verksamheter samt ytterligare en kostutredning.

Det hela kan - med betoning på "kan" - utmynna i att icke lagstadgade verksamheter avvecklas eller att lagstadgade verksamheter anpassas på så sätt att lagen i alla fall uppfylls.

Under punkten "Samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och privat näringsliv" kan inrymmas samutnyttjande av lokaler och undvikande av dubbeljobb när det handlar om exempelvis arbetsmarknadsfrågor.

När det gäller nästa års budget föreslår kommunstyrelsen en i stort sett oförändrad budget, 361,6 miljoner jämfört med årets 361,4 miljoner kronor.

Det innebär i praktiken en minskning, eftersom både inflation och löneökningar måste räknas in.

De olika förvaltningarna får nu se över vad minskningen av tilldelningen innebär för dem.

Tilläggsanslag från fullmäktige lär dessutom bli ännu svårare än tidigare att få.

GÖRAN FAGERLUND

Mer läsning

Annons