Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågtrafiken är mer än ett mervärde

Annons

Svar till Tågpendlare:

Tågpendlare har uppfattat att Dalatrafik ser tågtrafiken som ett mervärde. Detta är en grov missuppfattning. Det mervärde vi talar om är det faktum att Dalatrafiks periodkort även gäller de tågförbindelser som Tåg i Bergslagen (TIB) ansvarar för.

Tidigare hade vi ett länskort till vilket man kunde köpa tåggiltighet för tvåhundra kronor. Det blev ingen större succé.

När TIB bildades ingick i trafikeringsavtalet att respektive läns periodkort även skulle gälla tågtrafiken inom regionen. Detta förutsätter jag att anbudsgivaren tagit med i beräkningen då anbudet avgavs.

Samtliga län (Örebro, Västmanland, Gävle och Dalarna) betalar i dag samma nettosumma för tågtrafiken som före TIB:s tillkomst.

Genom en lyckad upphandling har vi fått en utökat trafikutbud med cirka 50 procent, samt kunnat skaffa moderna, snabba och bekväma tåg. Allt i syfte att förbättra pendlingsmöjligheterna, samt på ett bättre sätt knyta samman högskoleorterna.

Dessvärre har vi åsamkats diverse störningar initialt med mankerande material samt omfattande leveransförseningar. Operatören (SJ) visade sig inte kunna leva upp till avtalets intentioner, med betydande driftstörningar som följd. Detta skapade en oönskad "badwill" för TIB.

Från och med 16 augusti i år har dock styrelsen för TIB medgivit att operatören (SJ) fått anlita en underentrepenör, Tågkompaniet.

Den antagna underentrepenören har hitintills visat en lovvärd ambition att göra någonting bra av trafikupplägget inom TIB.

Vi hyser de bästa förhoppningar om att framtiden ska verka för en vidareutveckling och förbättring av den spårburna trafiken.

Tågtrafiken är alltså inte enbart ett "mervärde" utan ett ovärderligt inslag i ett komplett infrastrukturellt system för persontransporter.

Beträffande kostnadsfördelningen mellan buss och tåg är det de facto så att landstinget enligt det sista konsortialavtalet ålagts kostnadsansvaret bland annat för tågtrafiken, medan respektive kommun svarar för sina kostnader inom kommunen.

Skulle man vilja ha till stånd en förskjutning härvidlag till förmån för den spårburna trafiken, innebär det ökade kostnader för landstinget eller reducerad busstrafik.

Varje kommun har till Dalatrafik skriftligen anmält önskad trafikvolym som vi då har att effektuera i den nya upphandlingen.

Signaturen "Tågpendlares" uppfattning om personangrepp ger jag mig inte in på. Jag konstaterar bara att ingen är fläckfri i det sammanhanget.

GUNNAR DAHLSTEDT

Mer läsning

Annons