Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågtrafik i länet är inte bara Dalabanan

Annons

Det finns en naturlig tredje ståndpunkt. Det är dags att satsa på en bandel inom Dalarna där inget gjorts under de senaste 15 åren. Det kan inte bara handla om Dalabanan. Det bör, ur Dalarnas synvinkel, satsas på en bana, som är väsentlig för den del av Dalarna, som man ofta tyvärr försöker bortse ifrån, nämligen Västerbergslagen.

Det blir litet egendomligt, när "Tåg i Bergslagen" är det samlande namnet på en stor regions tågsatsning och en av tyngdpunkterna i Bergslagen, Västerbergslagen, alltid kommer i skymundan.

Det handlar om att se de infrastrukturella satsningarna ur ett vidare perspektiv. Det är viktigt att på ett rationellt sätt utnyttja de stora infrastruktursatsningar som redan gjorts på banorna Stockholm- Västerås-Örebro samt Ludvika-Frövi.

Dessa satsningar har varit och är av stor vikt för starka tillväxtregioner av typ Mälardalen.

För att samhällsekonomiskt på ett optimalt sätt söka utnyttja mervärdet av sådana investeringar bör även "tillflödena" till banorna, med deras stora kapacitet, byggas ut.

Delmålet att främja en positiv regional utveckling har en naturlig koppling till bandelen Västerås-Ludvika. Bandelen är av ett stort gemensamt intresse. Den förenar kommuner med i princip samma näringsmässiga struktur och även med samma slags problem.

Den är av stor betydelse för dessa kommuners utveckling och tillväxtmöjligheter. Alla har haft en begränsad för att inte säga svag utveckling under de senare åren. Detta trots närheten till en stark tillväxtregion och trots en historiskt sett naturlig näringsgeografisk koppling mellan denna del av Bergslagen och Mälardalen.

Med bättre och snabbare kommunikationer skapas förutsättningar för allt längre pendlingsavstånd och därmed möjligheter för människor att bosätta sig i goda miljöer och på orter med en bostadsmarknad som inte är överhettad.

För Fundia i Smedjebacken är banan helt livsavgörande. Via järnvägen levereras till Fundia 800 000 ton gods per år och lika mycket ut i form av färdiga ämnen.

Redan under slutet av 1980-talet skapades genom länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands Lokaltrafik AB medverkan till bättre förutsättningar för goda kommunikationer med tåg.

Ett avtal slöts 1989 med Banverket om trafikeringen och om målsättningen för banstandarden på sträckan Kolbäck-Ramnäs-Fagersta-Ludvika. Den överenskomna målsättningen har till viss del kunnat nås, men är framför allt på den norra delen långt ifrån uppnådd. Investeringarna har medfört att genomsnittshastigheten på sträckan Västerås- Fagersta höjts till 92 kilometer i timmen. På resterande delen, Fagersta-Ludvika, är den bara 64 kilometer på grund av det gamla skarvspåret.

Vi kräver att beslutat nytt signalsystem med fjärrblockering tidigareläggs till perioden 2005-2007. Kostnad cirka 50 miljoner kronor, inklusive kostnad för ny mötesstation (Söderbärke) och byte till helsvetsad räls. För att möjliggöra effektivare godstransporter, höjs bärigheten till 25 tons axeltryck.

Möjligheter skapas för pendling mellan högskolorna i Borlänge och Västerås och för ABB som har stora verksamheter i Ludvika och Västerås.

Järnvägsstråket Ludvika-Västerås kommer att generera betydande fördelar för samtliga inklusive Stockholmsområdet. Man bör observera att den här banan, liksom Dalabanan, har en viktig uppgift som underlag för den interregionala trafiken mellan Västerbergslagen och Stockholm.

BENGT STELIN

Bengt Stelin är ordförande i kommittén för kollektivtrafikfrågor i Ludvika kommun.

Mer läsning

Annons