Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Ta den lilla demokratin på allvar"

Annons

Valdeltagandet minskar och misstron mot traditionell politik växer. Tendenserna är oroande och på flera håll pågår försök att stärka det demokratiska engagemanget.
Leksands kommun har valt att satsa på byaråd för att ta vara på de krafter som finns i de 98 byarna. Hittills har nio byutvecklingsgrupper bildats och tre centrala byarådsmöten arrangerats.
Men satsningen har kommit i gungning i och med att den EU-finansierade samordningen nyligen upphört.
– Ja, verksamheten är lite hotad, medger centerpolitikern och ordföranden för Rönnäs fjärdings byaråd Aarno Magnusson som hoppas att Jessica Dalmans forskning kan ge ny tyngd åt byarådens betydelse.

Jessica är 20 år och bor i Rönnäs. Hon har läst statsvetenskap vid Stockholms universitet och valde att fokusera på Rönnäs fjärdings byaråd i sin B-uppsats. Resultatet ger intressanta svar på vilken demokratisk funktion byarådet fyller.
– Jag anser att byarådet skapar nya demokratiska former där man som innevånare har möjlighet att påverka frågor som rör vardagslivet utan att gå genom den traditionella kommunalpolitiken, konstaterar hon.
Aarno Magnusson hoppas att Jessica har möjlighet att presentera sin forskning vid nästa byaråd, något som hon gärna vill.
– Det är ju roligt om uppsatsen blir något som man kan använda, säger hon och uppmanar kommunens alla byinvånare till lokalt engagemang. För uppsatsen visar att det verkligen hjälper.

– Den visar att det är viktigt att ta de små frågorna i den "lilla demokratin" på allvar och arbeta för dem tillsammans. Då blir man starkare och kan lättare påverka, säger hon och fortsätter:
– Det är också intressant att det är stor politisk bredd i byaråden och att ideologierna är underordnade bygdens bästa. Det känns viktigt att påpeka så här i sandlådetider, säger Jessica och syftar på de valdebatter som av fanatiskt ideologiska skäl ofta slutar på sandlådenivå.

Så det här är framtidens demokrati?
– Det skulle mycket väl kunna vara det. Det är lättare att engagera sig om man känner att saker verkligen kan bli gjorda.

MAGNUS ROLANDS
0247-79 20 31
magnus.rolands@falukuriren.se

Läs B-uppsatsen här (.pdf)

FAKTA/Byarådens fem funktioner enligt Jessica Dalman:
1) Byarådet utgör en länk till kommunen och ökar kontakterna mellan parterna vilket också ökar byarnas inflytande och delaktighet i kommunala frågor.
2) Byarådet har skapat en bred kanal för information, även sådan information som förut inte nådde byborna, vilket Dalman ser som en viktig del av demokratin.
3) Byarådet skapar en bra plattform för diskussion, något som också är ytterst viktigt i en demokrati.
4) Byarådet kan ge invånarna en större möjlighet att påverka genom att många med liknande intressen går ihop.
5) Byarådet ger också byborna en möjlighet att påverka sin omgivning utan att gå igenom kommunen.

Mer läsning

Annons