Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige toppar statistiken över bristande ordning

Annons

Claes Mankler hävdar att de föreslagna ordningsomdömena innehåller siffror eller betyg men något sådant förslag finns inte. Han nämner elever som svikits av föräldravärlden som normgivande men dessa är ett fåtal av alla elever. Han tar inte upp att alla studier visar att just dessa klarar skolan sämre när det är stökigt i skolan.

I skolan går det exempelvis elever som kommer från mycket välbärgade hem med välartikulerade föräldrar men vars barn förvandlats till kverulanta, störande och kaxiga elever som tror att de på skoltid äger rätt att göra som de själva vill. Jag har också träffat utländska utbytesstudenter som varit chockade över hur elever i Sverige får bete sig. Hur ska lärare kunna koncentrera sig på att undervisa när en stor del av uppmärksamheten måste ägnas åt att hålla efter elever som bråkar och stör ordningen?

Enligt den internationella studien timss (2003) är sen ankomst, skolk och svordomar vanligast bland svenska elever. Även vad det gäller stök och oordning i klassrummet toppar Sverige statistiken. Det är självklart att det finns ett samband mellan vikande resultat och stökiga skolmiljöer. För att alla elever ska uppnå kunskapsmålen måste det vara lugnt i klassrummen.

Även eleverna själva upplever ofta skolmiljön som stökig. Mobbning och annan kränkande behandling är också alltför vanligt. Bristen på respekt kan knäcka människor för livet. Stöket och skolket fördärvar arbetsmiljön och försämrar kunskapsresultaten.

De flesta i skolvärlden delar vår bedömning att bristen på arbetsro är en del av förklaringen till de försämrade resultaten. Det är alltid eleverna med störst svårigheter som förlorar när det är oroligt i klassrummet. Flera undersökningar har visat att barn från klassiska arbetarhem i högre grad än barn från akademikerhem misslyckas med att nå gymnasiebehörighet, och därför utestängs från vidare utbildning.

Flatheten i den socialdemokratiska skolpolitiken har varit förödande för arbetsklimatet i den svenska skolan. De elever som genom våld, trakasserier och hot tar över det informella ledarskapet på en skola vet att de inte har särskilt mycket att frukta. De kan fortsätta förstöra för sina skolkamrater utan att vuxenvärlden har verktyg nog för att stoppa dem. Det är viktigt att skolan på ett tydligt sätt visar barn och ungdomar samhällets normer och på så vis gör dem bättre rustade att uppfylla vuxenvärldens krav och förväntningar.?

En lugn och trygg studiemiljö är inte detsamma som äldre tiders kadaverdisciplin eller de vuxnas oinskränkta makt över eleverna. Det handlar heller inte om att motverka aktiva och engagerade elever. Tvärtom är ett bra klassrumsklimat, grundläggande trygghet och ordning i skolan, en förutsättning för allt detta.

För att ge stöd åt de lärare som försöker upprätthålla tryggheten i skolan vill vi i folkpartiet införa ett omdöme om elevernas ordning och uppförande. Omdömet ska dels ange samarbetsförmåga och social kompetens, dels ska det ange om eleven kommer i tid, tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar.

ÅSA NILSER

Mer läsning

Annons