Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige ska vara självförsörjande

Annons

Bryntse kritiserade i sin debattartikel folkpartiet för att partiet inte redovisat någon energihushållningsplan. På det är bara att svara att folkpartiet, vad mig ankommer, ansluter sig till de energihushållningsplaner som folkkampanjen liksom de politiska partierna s, c, v och mp har. Inte utan ett visst intresse, ser jag fram mot att få dem mera i detalj redovisade. Förslagsvis i en debattartikel.

Därutöver finner folkpartiet tyvärr att beakta förestående energibesparingar i form av företagsnedläggningar och utlokalisering av företag, som är att befara i framtiden.

Enligt Bryntses framtidsversion rörande Sveriges elförsörjning år 2050 skulle en elkonsumtion på 130 TWh tillgodoses enligt följande:

r 75 Twh vattenkraft

r 40 TWh biobaserad kraftvärme

r 10 Twh vindkraft

r 5 Twh solel

Beträffande denna framtidsversion noteras, att den förutsätter en minskad elkonsumtion på cirka 15 TWh eller tio procent lägre än vad den var under 2003. Beträffande 75 TWh vattenkraft är det 30 procent högre än vad den varit under de senaste normalåren (år 2003 rekordlåga 53 TWh).

Beträffande 40 TWh el genererad i kraftvärmeverk baserade på biobränsle, liksom 5 Twh solel är att notera att de för närvarande praktiskt taget är noll.

Tio TWh vindkraft är att jämföra med blygsamma 0,6 TWh, som producerades under 2003. Detta förutsätter ungefär 16 gånger fler vindkraftverk än vad som nu finns. Bryntses framtidsvision innehåller något, som jag personligen liksom folkpartiet till fullo instämmer i. Detta att Sverige ska vara oberoende av elimport från andra länder, det vill säga att inom landet konsumerad el ska i alla situationer till fullo vara genererad inom landet. Det är att notera, att under år 2003 importerad Sverige 25 TWh el eller cirka 17 procent av sin elförbrukning.

Vad jag saknar i Bryntses framtidsvision är hur effektbehovet i extrema situationer ska tillgodoses för att landet inte ska drabbas av "black out" i elförsörjningen.

De senaste åren har det rört sig om cirka 28 GW och det inträffade när vintermörkret var här och ett högtryck parkerat sig över landet.

Sträng kyla rådde och det var lugnt och stilla i luften och varken sol- eller vindkraftsbaserad el var att påräkna. Kanske jag kan se fram mot en redovisning av Bryntes framtidsvision även i detta avseende.

Likaledes skulle det vara intressant att få höra Bryntses bedömning av vad världsmarknadspriset på råolja och dansk naturgas (den förmodligen enda tillgängliga) kommer att vara år 2050.

Personligen bedömer jag att oljepriset kommer att var minst 100 USD/fat; nuvarande pris trefaldigat, medan nämnda år priset på dansk Nordsjögas kommer att vara minst tiofaldigat. Detta mot bakgrunden av sinande olje- och naturgastillgångar.

OLLE NELSON

Mer läsning

Annons