Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige har flest skarvar i Europa

Annons

Den svenska stammen av storskarv fortsätter att öka och är nu den största i hela Europa. Cirka 45|000 par finns nu i landet, enligt den senaste inventeringen.

Inventeringen, som utfördes av SOF under 2006, visar att skarvarna nu häckar i samtliga län. Största bestånden finns på Gotland (7|615 par) och i Stockholms skärgård (5|931 par).

Totalt räknades 43|884 par in, men siffran har uppjusterats till 45|000 eftersom några kolonier är ofullständigt inventerade. Det motsvarar en stam på cirka 200|000 individer. Inget annat land i Europa har ett lika stort bestånd. Danmark kommer närmast med knappt 40|000 par.

Den kraftiga ökningen har ägt rum de senaste 25 åren. Från slutet av 1800-talet fram till 1940-talet var arten utrotad i Sverige och så sent som 1975 fanns bara 340 par i landet. Ökningen sedan dess saknar motstycke, men är, enligt forskarna, en kombination av att arten återtagit sina gamla domäner och att fåglarnas födounderlag stadigt ökat.

Många av Sveriges yrkesfiskare skulle gärna se en minskning omedelbart. Skarvarna orsakar skador på redskap och fisk som fångats i redskapen, och konkurrerar om vissa kommersiellt viktiga fiskarter. Därför har länsstyrelserna de senaste åren blivit allt frikostigare med att bevilja skyddsjakt och äggprickning. Enligt Engström skjuts 6|000-7|000 skarvar årligen i Sverige.

Tore Jonsson, vice ordförande i Sveriges fiskare riksförbund, anser dock att jakten är otillräcklig.

TT

Mer läsning

Annons