Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sven Danielsson

Annons

Vår vän och kamrat Sven Danielsson har lämnat oss. Han avled den 26 juni 2002 efter en kortare tids ohälsa.

Därmed slöts en levnadsbana som i de stora dragen varit gemensam för flertalet födda under de första årtiondena av detta sekel men som även fick sin prägling av Svens personlighet.

Sven var född och uppvuxen i Vintjärn, som ett av sex syskon, fyra systrar samt tvillingbrodern Erik.

Efter avslutad sexårig folkskola följdes det vanliga mönstret, anställning vid "bolaget/Bergslaget" och skogsarbete. Båda tvillingbröderna uppmärksammades för sin studiebegåvning och förmåga under skoltiden men de praktiska förhållandena gjorde inte fortsatta studier möjliga.

Sven hade som en vilja att inte fångas i ett givet ödes mönster, utan att forma sitt livs innehåll av egen vilja. Från sin ungdom kom han att verka för och bli trogen vad han fann vara sina ideal, företrädda av och förverkligade i arbetar-, nykterhets- och den fackliga rörelsen.

NTO, Socialdemokratiska partiet och Skogstjänstemannaförbundet, hade Sven som aktiv och engagerat verksam medlem.

I arbetslivet förblev Sven "bolaget/Bergslaget" troget hela sitt yrkesverksamma liv. Hans kapacitet och kunskaper uppmärksammades och han blev arbetsledare.

Sven anslöt sig i tidig ungdom till det socialdemokratiska partiet och var under större delen av sitt liv aktiv i partiarbete och kommunalpolitiken. Han hade upp-drag i såväl Svärdsjö som, efter kommunsammanläggningen, Falu kommuner, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens au samt flera andra nämnder och styrelser.

Han var också aktiv inom kyrkopolitiken och ledamot, och vice ordförande, av kyrkofullmäktige i Svärdsjö församling till 2001.

Han var mångårigt verksam som ordförande i Svärdsjö S-förening samt Falu arbetarkommun.

I all sin gärning präglades Svens arbete av att han alltid var mycket noggrann, väl förberedd och med en god analytisk förmåga, men även av hans starka sociala engagemang och rättvisepatos.

Och jag tror att det var som sådan de flesta lärde känna och se Sven

Svens bortgång kom, trots en tid av ohälsa, hastigt och oväntat. Han skulle ha blivit 81 år i september. Sin ålder till trots, så har Sven fortfarit att visa ett ungdomligt engagemang i sitt intresse för samhällsfrågor. Sven var en människa som få och en god kamrat

Vi som kände honom uppskattade och skulle behöva hans fortsatta delaktighet Vad han uträttade kommer att leva vidare och vara till nytta för framtiden

Rolf Norstedt

för Svärdsjö S-förening och kyrkofullmäktigegruppen

Mer läsning

Annons