Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svarta affärer hos taxi

Annons

Den revision som skattekontoret gjort mot en taxiägare från Borlänge omfattar taxeringsåren 2000-2002. Resultatet blev att ett flertal felaktigheter i deklarationerna för den tiden uppdagades.

Taxiägaren, verksam inom Borlänge Taxi, ska medvetet ha lämnat oriktiga uppgifter rörande intäkter av näringsverksamhet, momsredovisning samt arbetsgivaravgifter. Något som resulterat i att denne nu krävs på totalt 529 290 kronor i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter.

Revisionen visade att taxiägaren under taxeringsåret 2001 ska ha haft oredovisade intäkter från taxiverksamheten på totalt 353 643 kronor. Något som skett då taxiägaren inte redovisat samtliga körpassrapporter.

Under samma period ska denne också ha betalat ut icke bokförda, och därmed svarta, löner på 110 553 kronor. Till det ska läggas obetalda arbetsgivaravgifter på 36 271 kronor samt oredovisade momsintäkter på 42 419 kronor.

Taxiägaren har till skattekontoret lämnat in elva kontrollupgifter på anlitade chaufförer, detta trots att revisionen visar att ytterligare 14 förare anlitats under år 2000.

Dessutom har två av de anlitade chaufförerna för vilka kontrolluppgift inlämnats haft större inkomster från taxiägaren än vad som uppgivits.

Taxiägaren har även upprepat samma förfarande för taxeringsåret 2002.

De oredovisade rörelseintäkterna uppgick enligt skattekontorets revision då till 472 706 kronor och de svarta löneutbetalningarna till 227 630 kronor. Något som resulterat i krav på obetald moms och arbetsgivaravgifter på 28 361 respektive 73 784 kronor.

För taxeringsåret 2002 har taxi-ägaren anlitat totalt 25 förare varav han enbart skickat in kontrolluppgifter för 21.

Tolv av dessa har dessutom haft större inkomster från taxikörningen än vad som angivits på kontrolluppgifterna till skattemyndigheten.

Revisionen visar vidare att taxiägaren gjort en rad felaktiga avdrag. Bland annat ska han under samtliga tre taxeringsår ha gjort värdeminskningsavdrag för en husvagn med sammanlagt 60 752 kronor.

Mannen har hävdat att han tvingas ha en husvagn i rörelsen då han varje sommar bor med sin sjukliga svärmor i hennes stuga vid Runn och då använder husvagnen som kontor.

En förklaring revisorerna inte köper.

Dessutom har taxiägaren och hans hustru enligt revisorerna systematiskt använt sig av två i taxirörelsen registrerade bilar för privata resor. Något som skett under samtliga granskade taxeringsår.

Ett av dessa fordon, av jeepmodell, har taxiägaren också lyckats få tillbaka moms på trots att någon moms inte erlades vid köpet.

Bilen köpte han av en privatperson för 107 000 kronor. På kvittot har dock taxiägaren själv gjort ett tillägg på en momskostnad på 27 000 kronor. En summa staten betalade taxiägaren efter bilköpet. Han har inte kunnat ge någon godtagbar förklaring till detta.

Taxiägaren har dock hävdat att jeepen använts för budbilskörning, uppgifter som skattekontorets revisorer inte sätter någon tilltro till.

Till detta ska läggas ytterligare saker revisorerna anmärkt på och som tillsammans med övriga poster gör att taxiägaren nu krävs på 529 290 kronor i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter.

Skattekontoret lämnar nu över ärendet till åklagare för be-

döming om taxiägaren ska åtalas för skattebrott.

De chaufförer som kört svart kommer att beskattas för de oredovisade inkomsterna.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons