Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att ta sig fram

Annons

För en ökad tillgänglighet i Hedemora centrum, heter planen.

Den tar fasta på de centrala delarna i Hedemora. Ett stort antal stråk har undersökts med avseende på vilka hinder och andra besvärligheter som finns efter dessa.

Att korsa vägar kan vara ett problem. 71 passager har inventerats av dessa var bara ungefär hälften försedda med ramper som underlättade för rullstolsburna.

När korsningarna undersöktes efter alla krav som kan ställas för att underlätta för synskadade blir resultatet nedslående. Bara två av 71 uppfyller kraven. De ligger längs Gussarvsgatan och anlades när en del av gatan byggdes om.

155 olika sträckor har undersökts. Det största problemet är att många av dessa är för smala för att rullstolsburna ska kunna ta sig fram. Gränsvärdet är minst 1,3 meters bredd.

Beläggning är dock i de flesta fall god även om det finns undantag.

Inom centrum finns 32 viloplatser. För en funktionshindrad kan det vara viktigt att kunna sätta sig ner och vila. Personen kan då ta sig längre på egen hand. Det visade sig dock att många av viloplatserna hade stora brister.

Undersökarna har hittat ett stort antal hinder, drygt 700, som kan göra det svårt att ta sig fram. När det gäller hinder, som reklamskyltar, blomlådor, bänkar, med mera, gäller att dessa ska vara lätta att upptäcka och att de inte minskar bredden till mer än en meter. Närmare 300 hinder uppfyller inte dessa krav.

Ett annat problem är Hedemoras topografi. Staden växte fram efter en ås och det gör att det blir stora höjdskillnader i staden. Lutningen gör det i många fall svårt för rullstolsburna att ta sig fram.

Även hållplatser och handikapparkeringar har undersökts och lämnar en del i övrigt att önska. Av åtta undersökta hållplatser får endast tre godkänt. Handikapparkeringarna får över lag gott betyg, men saknar i vissa fall ramp från körbana till gångbana.

Något förslag till fullständigt åtgärdsprogram finns inte i kartläggningen. Men förhoppningen är att en hel del rättas till vid de planerade ombyggnationerna längs Åsgatan, Gussarvsgatan och Myrgatan.

En hel del enklare avhjälpta fel, som dålig markbeläggning, nivåskillnader, svårforcerade trottoarkanter, dåliga kontrastmarkeringar med mera ska rättas till innan 2010.

- Det absolut största problemet i Hedemora för människor med funktionshinder är att ta sig in och ut ur affärer. Nästan alla affärer har trappsteg, förklarar Laila Axelsson, ordförande i DHR Hedemora.

Bortsett från dessa problem, som ju ligger utanför den nu framtagna studien av trafiknätet i centrum, utmärker sig Hedemora varken åt de ena eller andra hållet, tycker hon.

- Situationen är inte sämre än på andra håll. En del är bra och en del är dåligt och mycket skulle kunna bli bättre, med rätt enkla medel.

- Ett problem är alla hinder i form av skyltar, blomådor med mera som gör det svårt att ta sig fram. En del övergångsställen är bra, men några har höga kanter, vilket gör det svårt att ta sig över om man är rullstolsburen, förklarar Laila Axelsson.

Fotnot: Tillgänglighetsplanen finns utlagd på kommunens hemsida: www.hedemora.se

PETER GUSTAVSSON

Mer läsning

Annons