Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att nå sjukvården

Annons

Landstinget har för tredje gången genomfört en stor enkätundersökning bland 70-84-åringar i Dalarna. Liknande stora undersökningar gjordes också 1993 och 1997.

- Helhetsintrycket är väldigt positivt. Gruppen äldre mår inte sämre, snarare tvärt om så mår gruppen bättre, trots att den här gruppen nu innehåller fler äldre. Detta rimmar också med andra forskningsresultat som pekar mot friskare och resursstarkare äldre, säger Mats Granvik, som ligger bakom undersökningen.

Men allt är inte bara positivt.

- Jag noterar att det fortfarande upplevs som stora svårigheter att få kontakt med sjukvården. Många tycker att det är långa väntetider, svårt att komma fram, och att det även upplevs svårare att få besökstider.

Något som Granvik inte är speciellt överraskad över.

- Svårtillgängligheten rimmar med den undersökning vi nyligen gjort bland allmänläkare, där allmänläkare tycker att de äldre har kommit i kläm. De äldre kommer fram, men senare än tidigare. Yngre förvärvsarbetare är framfusigare och kommer ofta före.

Han pekar också på problemet med vakanta tjänster och stafettläkare.

Men åtgärder för att förbättra tillgängligheten görs. Det handlar bland annat om automatiska telefonsvarare där vårdcentralen ringer upp, ny gemensam sjukvårdsupplysning, satsning på ett väntetidskansli, med mera.

Mer än hälften av de tillfrågade, 51 procent, uppger att man under vårvintern 2002 hade diabetes, högt blodtryck eller hjärtbesvär. Det motsvarar ungefär 18 000 personer i Dalarna i dessa åldrar.

Den förra undersökningen visade att två av tre hemmaboende 70-84-åringar regelbundet tog receptbelagd medicin. Den andelen har nu ökat till tre av fyra.

- Det är en anmärkningsvärd stor skillnad. Detta kan delvis förklaras med att det i dag finns fler 80-85 åringar, och delvis med att sjukvården sänkt gränserna för vad som är behandlingsbara sjukdomar, säger Granvik.

Tre procent, vilket motsvarar drygt 1 000 äldre i länet, anser att man inte får den hälso- och sjukvård man behöver. Är det anmärkningsvärt många?

- Räknat i procenttal är det ju inte det. 97 procent är inte missnöjda, vilket väl får anses skapligt. Men landstinget bör förstås sträva efter att alla ska få den vård de behöver -en nollvision.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons