Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att få godkänt i matematik

Annons

Sammanställningen rör Kyrkskolan, Fredriksbergsskolan, Lorensberga och Parkskolan och omfattar 355 elevers betyg. Att undersökningen omfattar just de tre basämnena, hör ihop med kravet på godkänt i dessa ämnen för att få behörighet till gymnasiet.

Av sammanställningen framgår det att matematik är det ämne som har flest elever som ännu inte uppnått betyget godkänt. Kyrkskolan har flest elever med högsta betyget, MVG, i matematik, 11 personer eller 7,7 procent, men även ett relativt stort antal icke godkända, 10, eller 7,0 procent.

Största antal icke godkända elever i ämnet har Parkskolan, 13 elever utgör där 12,7 procent. Här finns inga elever med betyget MVG. Lorensberga har 6 MVG-betyg i matematik, mot 1 ännu icke godkänd, medan Fredriksbergsskolans elever helt håller sig inom betygen godkänd och väl godkänd.

Av undersökningen framgår också att Lorensbergaeleverna har flest MVG i engelska, men även största andelen ännu ej godkända betyg i svenska.

Könsfördelningen i betygen är jämn, ungefär lika många flickor som pojkar har ännu ej godkända betyg.

Eleverna får sina första betyg efter höstterminen i 8:an. De elever som på höstterminen i klass 9 ännu ej är godkända i ett eller flera ämnen har rätt till ett åtgärdsprogram, där det ska framgå vilka insatser som är aktuella för att uppnå målet godkänt.

Rektorerna på de fyra högstadieskolorna har uppmanats att redovisa antalet åtgärdsprogram och enligt dessas noteringar har alla de berörda eleverna åtgärdsprogram.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons