Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svalt intresse för ny skuldsaneringslag

Annons

I dagsläget ansöker mellan 210 och 250 personer i Dalarna och Gävleborg om skuldsanering varje år.

- Hittills i år har 135 personer sökt, och 40 till 50 procent av dem väntas beviljas sanering, säger Maria Barbu, som är skuld-saneringshandläggare för Dalarna och Gävleborg.

- Det tar vanligtvis omkring fyra månader från det att vi får in ett ärende, tills saneringen beviljas eller avslås.

Innan dess har dock budget- och skuldrådgivaren i kommunen granskat ärendet och hjälpt till att försöka nå en frivillig överenskommelse med samtliga borgenärer.

- Det tar vanligtvis omkring två månader att sammanställa all information, skicka ut den till borgenärerna och få in svar, konstaterar Bernt Nilsson, budget- och skuldrådgivare i Ludvika kommun.

- Om de alla ställer sig positiva till en frivillig överenskommelse kan en sådan ske. Det räcker dock med att någon inte svarar för att det hela ska flyttas över till kronofogdemyndighetens bord.

Det nya lagförslag, som i går lades fram inför justitieminister Tomas Bodström av lagmannen och utredaren Ralf G Larsson, har till syfte att minska den totala tiden från att en ansökan kommer in tills saneringen kan börja.

Enligt presskonferensen på Rosenbad i går innebär förslaget att personen som söker om skuldsanering inte ska tvingas träffa kommunens rådgivare innan ärendet tas till kronofogdemyndigheten. Den kommunala rådgivaren ska dock ges en större roll när det gäller att ge stöd efter att skuldsaneringen påbörjats.

Förslaget innebär också att kronofogdemyndigheten som första instans ska pröva en ansökan om skuldsanering och fatta beslut i ärendet även om en eller flera borgenärer motsätter sig en skuldsanering. Den enskilde ska också ha rätt att få kronofogdemyndighetens olika beslut överprövade av domstol.

Maria Barbu hos kronofogdemyndigheten i Dalarna och Gävleborg är dock inte eld och lågor över förslaget.

- Om steg ett i processen tas bort, befarar vi att antalet ansökningar som till slut hamnar på vårt bord är fler än i dagsläget, säger hon.

- Det kan försämra kvaliteten på vårt arbete i de här ärendena.

- Jag tror också att handläggningstiden, åtminstone till att börja med, kommer att öka. Om inte kommunens budget- och skuldrådgivare har förberett ärendet kommer vi att få vänta länge på kompletteringar från olika håll.

STINA ANDERSSON

Mer läsning

Annons