Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studenter viktiga för Faluns framtid

Annons

Beslutet innebär högre hyreskostnader men viss kompensation uppnås genom att andra förvaltningar kan flytta till lokaler med lägre hyra.

Bakgrunden till hela ärendet är att Falu studentkår framfört önskemål om att dels få tillgång till större lokaler, eftersom antalet studenter har ökat och på sikt också förutsättes att öka och dels att en kårverksamhet i centrum är mer attraktiv för studenterna (många bor centralt, kontakten med Faluborna blir bättre med mera). För Falu kommuns del finns därmed två alternativ.

Antingen ignorerar man studentkårens önskemål eller också försöker man tillmötesgå detsamma. Kommunstyrelsen har valt det senare. Därmed kommer givetvis en ökad årlig kostnad att uppstå, dels för att lokalytan behöver ökas från 524 kvadratmeter till 1 000 kvadratmeter och dels därför att vissa investeringar blir nödvändiga i en ny lokal.

Efter en utredning av möjliga lokaler i centrum, kvarstod två alternativ: gamla stadshotellet eller bottenvåningen på gamla posten vid Trotzgatan. Den förstnämnda lokalen hyrs redan av kommunen (socialförvaltningen), den andra står tom sedan ett antal år.

Vid närmare ekonomisk analys av de två alternativen, visade det sig att gamla stadshotellet var fördelaktigare, framför allt beroende på två förutsättningar. Dels att kommunen redan betalar hyra där, samt att den driftsmässiga kostnadshöjningen, efter nödvändiga investeringar, ändå skulle komma att understiga driftskostnaden för en helt ny lokal. Dels att de två förvaltningar (IT/organisationskontoret och ekonomikontoret), som genom åtgärden måste flytta ur sina lokaler, kan förhyra nya lokaler med en lägre månadshyra än nuvarande.

Studentkåren kommer att få disponera de två nedersta våningarna mot Åsgatan (cirka 1 000 kvadratmeter). Socialförvaltningen måste därvid flytta ur dessa och in i nya lokaler. Det är den åtgärden som föranleder investeringskostnaden och som driver upp hyran i byggnaden.

Lägre hyra för de andra nämnda förvaltningarna kompenserar dock delvis för detta. Falu kommuns årliga driftskostnad för kårhusverksamheten ökar genom flytten med cirka 850 000 kronor. Studenterna får därmed en lokal som i princip är dubbelt så stor, centralt belägen och som till det yttre har ett mer traditionellt kårhusutseende. Lokaliseringen innebär också minsta möjliga störning på de boende i centrum. Ur politisk synpunkt är det viktigt att Falu kommun visar en positiv attityd till sina högskolestudenter.

Borlänge har förstått detta och bygger ett nytt kårhus. Trivselfaktorn och kontakten med andra studenter är viktig, när man studerar på främmande ort. Detta generar fler studenter till högskolan och skapar också en större lust att bosätta sig i Falun efter avslutade studier.

Det senare är viktigt för Faluns framtid och det kanske också påskyndar möjligheten att skapa Dalarnas Universitet. Den nu prognostiserade driftskostnadshöjningen för studenternas skull kommer säkerligen att betala sig i längden, genom att många stannar kvar och arbetar här i framtiden.

KURT ÖSTLUND

CARL-ERIK NYSTRÖM

Dagens båda debattörer sitter båda i kommunstyrelsen i Falun. Kurt Östlund är moderat och Carl-Erik Nyström är centerpartist.

Mer läsning

Annons