Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ströms skräckbilder är gripna ur luften

Annons

Reformen innebär kortare arbetstid, ökat inflytande och större valfrihet för den enskilde arbetstagaren. En välkommen reform i ett arbetsliv som i allt högre grad kännetecknas av höga krav, ökad stress och människor som far illa. De snabbt växande ohälsotalen är varningssignaler att ta på allvar.

För att bryta den negativa spiralen av ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och växande kostnader krävs en lång rad olika åtgärder. Tyvärr finns det inga enkla, snabba lösningar att tillgripa. Kommitténs förslag gör därför inga anspråk på att lösa problemen, men kan förhoppningsvis vara ett viktigt bidrag i strävandena att minska sjuktalen. Aktuell forskning bekräftar detta då den understryker att kortare arbetstid och ökat inflytande över arbetstiderna har stor betydelse för hur väl människor klarar de höga kraven i arbetslivet.

Om forskningen har rätt skulle kommitténs förslag kunna bidra till minskad sjukfrånvaron och ökat antal arbetade timmar.

De ökade sjukskrivningstalen, kostnaderna och mänskliga lidande som följer av ohälsan är ett gemensamt problem för arbetsgivare, fackliga organisationer och samhälle. Och detta borde även avspeglas i debatten. Men av detta märks ingenting i Carl Ströms inlägg. Med bombastiska utfall och osakliga påståenden sågar han kommitténs förslag. Ström och Svenskt Näringsliv påstår i inlägget att en generell förkortning av arbetstiden i kommitténs förslag skulle leda till att 100 000 årsarbeten försvinner. Vidare påstås förslaget medföra ökade kostnader, försämrad konkurrenskraft och att företagens expansion äventyras. Enligt Ström och Svenskt Näringsliv utgör förslaget ett påtagligt hot mot den svenska välfärden.

Generella lösningar är därför av ondo, men om arbetsgivarna och arbetstagarna istället tillåts genomföra kortare arbetstid avtalsvägen så menar Ström att konsekvenserna ovan kan undvikas. Resonemanget är märkligt. Om arbetstagarna erhåller fem dagar ledigt i lag så försvinner 100000 årsarbeten och välfärden hotas i hela Sverige. Men om samma arbetstagare erhåller fem dagar ledigt i avtal så är det helt okay. Varför de 100000 årsarbetena inte försvinner i det senare fallet behöver nog Ström förklara. Men det är egentligen ointressant eftersom Ströms påstående om att kommitténs förslag leder till färre arbetade timmar är helt felaktigt. Enligt konjunkturinstitutets rapport till kommittén, som Ström nog borde läsa, påverkas inte antalet arbetade timmar alls. Och eftersom förkortningen av arbetstiden dessutom ska finansieras ur löneutrymmet försämras inte heller företagens konkurrenskraft genom ökade kostnader. Så Ströms skräckscenarier är helt gripna ur luften.

ANDERS WIKLUND

Mer läsning

Annons