Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strålningsfria zoner sätts på undantag

Annons

Kommunen har hittat två större områden där strålningen är minimal. Ett ligger i trakten Marnäs-Sörskog och ett nordväst om sjön Hyn. Tanken är att elöverkänsliga ska kunna flytta dit.

Under arbetets gång kom också önskemål från boende att avsätta även mindre områden nära tätorter som exempelvis Stora Aspanområdet.

Men att begränsa strålningen i sådana områden är problematiskt anser byggnadsnämnden. Där vill många bosätta sig och det är inte säkert att alla har samma syn på vad man får göra där eftersom elöverkänslighet yttrar sig på olika sätt.

Men för att kunna avsätta ett område, oavsett storlek, måste det läggas in i kommunens översiktsplan och förses med områdesbestämmelser om vad som är tillåtet respektive förbjudet.

En sådan process tar lång tid vilket kommunen inte har i dag. Den måste behandla ett bygglov inom två år. Svenska UMTS-nät AB är redan i dag så otåliga att få igenom byggloven för sina 22 master att företaget, dock utan att få gehör, klagat hos JO att det tar för lång tid i Falun.

Kommunen ska dock försöka att på sikt få till skydd för de stora opåverkade områdena och utredningsarbetet ska därför fortsätta, beslutade kommunstyrelsen.

Två av masterna berör dessa områden och byggnadsnämnden försöker nu får bolaget att ändra riktning på antennerna så att de inte strålar in där utan bara täcker bebyggelsen i utkanten.

Arbetet med att hitta mindre områden läggs dock på is. Om man hittar några får de prövas i en översiktsplan. Men kommunstyrelsen beslutade att uppmana stadsbyggnadskontoret att i avvaktan på att planen blir klar särskilt bevaka att Stora Aspanområdet bevaras som ett mindre tätortsnära opåverkat område. Det innebär att man i största möjliga mån ska försöka förhindra att fler strålningskällor kommer dit.

Kommunstyrelsen har också antagit en mastpolicy som bland annat anger att masterna inte får placeras närmare bebyggelse än 300 meter.

Av de 22 masterna klarar hälften säkerhetsavståndet. För de övriga diskuterar byggnadsnämnden med bolaget att försöka flytta bort dem något 100-tal meter.

En mast, som bolaget vill ha nära Melkers i Haraldsbo, är dock ett stort bekymmer.

- Det finns mängder av bostäder som hamnar mycket nära den, säger bygglovschef Lars Nordström.

När kommunfullmäktige antagit mastpolicyn börjar byggnadsnämnden ge byggloven. Hälften av masterna lär få det före årsskiftet, tror Lars Nordström.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons