Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stövling toppar listan

Annons

Flitigast bland politikerna har socialdemokraten Jan-Erik Stövling varit. Under 2001 har han kunnat kvittera ut 218 272 kronor i arvoden och ersättningar. Av dessa är 104 778 kronor ersättning för förlorad arbetsinkomst. Återstår alltså 113 494 kronor i arvoden. Stövlings uppdrag återfinns i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden där han är ordförande.

De sammanlagda kostnaderna för kommunstyrelsens elva ordinarie ledamöter och elva ersättare är 301 901 kronor. Fullmäktiges 37 ordinarie ledamöter och 22 ersättare har sammanlagt kvitterat ut 103 166 kronor i arvoden och ersättningar.

Barn- och utbildningsnämnden, med nio ledamöter och nio ersättare, har de klart högsta kostnaderna för politiker av kommunens fem nämnder. Under 2001 har nämnden betalat ut 269 850 kronor i arvoden och ersättningar till politikerna. Av de 18 ledamötera, inklusive ersättare, står de tre au-ledamöterna, J-E Stövling, s, Uwe Weigel, c och Rainer Prescher, s för 233 110 kronor av de totala kostnaderna. Stövling, 105 829 kronor, Weigel, 83 831 kronor och Prescher, 43 450 kronor.

Näst dyrast bland nämnderna är miljö- och byggnadsnämnden med 193 000 kronor i arvoden och ersättningar till de 14 ledamöterna varav sju är ordinarie. Ordföranden, Lena Westin, s, står för 76 000 kronor av kostnaderna. Övriga två au-ledamöter, Sven Blom, c, och Knut Ähdel, s, har kvitterat ut 38 848 respektive 36 024 kronor. Sammanlagd kostnad för det tre au-ledamöterna blir 150 886 kronor av nämndens totala kostnad.

Vård- och omsorgsnämndens politikerkostnader slutar på 126 557 kronor. Ordföranden, Åsa Engman, s, har kunnat kvittera ut 50 841 kronor. Arvodena till de övriga två au-ledamöterna Inga Pettersson, c, 13 530 kronor och Bertil Andersson, s, 13 349 kronor gör att det tre står för en sammanlagd kostnad av 77 720 kronor. Nämnden har nio ordinarie ledamöter och samma antal ersättare.

Tekniska nämndens 14 ledamöter, varav sju ordiarie, redovisar kostnader på totalt 124 325 kronor. Där står de tre au-ledamöterna för sammanlagt 89 904 kronor av kostnaden. Ordföranden, Bernt Engman, s, 58 312 kronor, vice ordförande Anders Lundin, c, 16 284 kronor och ledamoten Tore Brinkemo, s, 15 308 kronor.

Lägst politikerkostnader av nämnderna har kultur- social- och fritidsnämnden redovisat för år 2001. Nio ordinarie och nio ersättare ingår i nämnden. De sammanlagda politikererkostnaderna stannar på 100 488 kronor varav 75 099 kronor är ersättningar till au-ledamöterna, Lena Tilja, s, 54 763 kronor, Anna Franzen-Weigel, c, 9 172 kr och Ulla Wäfors, kd, 11 164 kronor.

Den totala kostnaden på 75 099 kronor för ledamöterna i ksf-nämndens arbetsutskott är alltså mindre än en tredjedel av kostnaderna på 233 110 kronor för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kommunens ende heltidspolitiker, kommunalrådet Gunnar Magnusson, s, har utöver sin kommunalrådslön på 354 216 kronor kunnat kvittera ut 2 559 kronor i övriga arvoden från kommunstyrelsen och fullmäktige.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons