Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stort minus för socialnämnden men Djäken tror på förbättring

Annons

Kommunalrådet Lars Matsson-Frost (c) har tidigare sagt att det är en budget i balans, alltså ett nollresultat som gäller, för Mora kommun som helhet.

Tror han fortfarande på det?

- Vi måste klara ett nollresultat totalt sett inom kommunkoncernen.

Hur ska det gå till?

- Vi måste hitta besparingsåtgärder. Vi kommer säkert att diskutera frågan både i finansutskottet och i kommande budgetberedning.

Att prognosen ser så illa ut, som den gör just nu, beror enligt Christiane Djäken på att de stora kostnadsbesparingar som socialnämnden beslutat om, inte hunnit ge någon effekt ännu.

- Effekten kommer först under andra kvartalet, säger Djäken.

Då har bland annat omvandlingen av Hanslinden och Spanskgården från särskilt boende, med dygnet runt-personal, till eget boende med hemtjänstinsatser genomförts. På helårsbasis ska detta resultera i minskade kostnader med åtta miljoner kronor, är det tänkt.

De största befarade minusposterna i prognosen för socialnämnden är personalkostnader på 14,9 miljoner kronor, dels på grund av ej genomförda nerdragningar, dels på grund av extra tjänster inom LSS (lagen om särskilt stöd och service).

Individ- och familjeomsorgen (IFO) går mot ett minus på fyra miljoner kronor. Den ena orsaken är att vård- och utredningskostnader för missbruk har stigit kraftigt. Den andra anledningen är att IFO förväntar en negativ prognos för institutionsvård samt familjehemsvård av barn/ungdomar och vuxna.

Inför år 2004 beslöts att alla verksamheter skulle få 95 procent av sin ram, alltså dra ner ytterligare fem procentenheter av det alla redan fått sig tilldelade.

Ett antal tjänster har bantats bort från dagcenter och gruppbostäder, men samtidigt har extra personal varit nödvändig på grund av tillfällig ökad vårdtyngd bland vissa vårdtagare. Hur omflyttningsprocessen inom dagcenters olika verksamheter kommer att se ut är inte klart och prognosen på minus fyra miljoner kronor för dagcenterverksamheten och gruppbostäderna är baserad på att nerdragningar inte kommer att kunna ge någon effekt under året.

Två gruppbostäder, som startade under 2003, har en alldeles för hög personaltäthet jämfört med budget, beroende på en "onormalt hög vårdtyngd", enligt den ekonomiska rapporten. Dessa två gruppbostäder beräknas ge ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor.

Övertidskostnaderna inom LSS är relativt höga, på grund av svårighet att finna lämplig personal vid exempelvis sjukdomar. Därför måste ordinarie personal jobba extra. Övertidslöner beräknas kosta 2,1 miljoner kronor i år. Till hösten planeras en vikariepool inom äldre- och handikappomsorgen.

Kostnaderna för sjukskrivningar har ökat med cirka 250 000 kronor under första kvartalet i år, jämfört med i fjol. En stor anledning till detta är, enligt socialförvaltningens administrative chef, Johan Skeri, arbetsgivarens förlängda ansvar från 14 till 21 dagar från och med 1 juli 2003. Prognosen är att sjukskrivningarna kommer att kosta fyra miljoner kronor i år, vilket är en miljon kronor mer än i fjol.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons