Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsatsning i Gränges

Annons

Det är den enskilt största investeringen som VB-värme har gjort inom fjärrvärmeområdet sedan Lyviksverket byggdes i Ludvika 1999-2000.

-Nu väntar vi bara på att bygglovet ska bli klart. Förhoppningen är att vi kan börja bygget på Skackelbacken i maj och biobränslepannan kommer sedan att placeras intill den oljepanna som vi tog i drift i höstas, upplyser Christer Johansson.

Just nu pågår upphandling av själva bygget i form av markarbeten, nya väggar och tak med mera.

Den nuvarande byggnaden där oljepannan finns kommer att förlängas med 15 meter och breddas med fem meter.

-När det gäller pannan, rören och invändig utrustning så har vi klart med Weiss som leverantör. Det är ett företag med säte i Danmark som fick uppdraget i konkurrens med åtta anbudsgivare.

Bygget pågår under sommaren och förhösten och målet är att pannan ska kunna tas i drift i oktober. I biobränslepannan kommer det att brännas spån, bark, torrflis och stamvedsflis som köps från sågverk i närområdet. VB-värme har redan ett avtal om köp av trämaterial från Hagge sågverk och hoppas på ett vidgat samarbete med Haggesågen.

-Vi kommer att köpa material från sågverk inom en radie av 20 mil. I genomsnitt blir det två-tre långtradartransporter i veckan till Grängesberg, fler vintertid och färre under sommaren.

Christer Johansson bedömer att det i den nya pannan kommer att förbruka ungefär 3 100 ton träbränsle per år. Pannans effekt blir tre megawatt (tre miljoner watt) och årligen kommer VB-värme tack vare den nya pannan att kunna sälja 11 000 megawatttimmar.

-Det räcker för att försörja 440 villor, förklarar produktionschefen.

Hans kollega Lars Wahlsten, som är marknadsansvarig, uppger att den nya biobränslepannan blir basen i energiproduktionen i Grängesberg.

-Oljepannan och den kvarvarande elpannan blir komplement som kan sättas in vid toppar kalla vinterdagar. Vi vill helst slippa att köra med olja och el, det är betydligt billigare med fastbränslen, säger Wahlsten.

Nämnas kan att den nya oljepannan som kom på plats i höstas och ersatte två gamla oljepannor och en elpanna, kostade fyra miljoner kronor.

VB-värmes fjärrvärmenät betjänar företagen på Skackelbacken, bland annat Lundgrens Kärnmakeri och Cepa Pressteknik. Fjärrvärmenätet värmer också bostadsrätterna på Kyrkbacken och Öraberget samt Parkskolan.

Bolaget hoppas förstås på fler kunder i Grängesberg. Exempelvis kan bolaget komma med erbjudanden till fler bostadsrättsföreningar och till norrmannen Geir Paulsen som sedan i höstas äger hyreshusen längst upp på Öraberget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen invändning mot installationen av biobränslepannan, eftersom biobränsle ger minskat utsläpp av växthusgaser och minskat oljeberoende. Nämnden har dock angett några villkor för den planerade driften, som för övrigt ska ge hela 90 procent av fjärrvärmeuppvärmningen i Grängesberg.

Bland annat får inte stoftustläppet överstiga det av företaget beräknade. Regelbundna mätningar av stofthalten i rökgaserna är en förutsättning och bullret från anläggningen får inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.

Dessutom måste Västerbergslagens Värme AB se till att inga problem med damning från anläggningen uppstår, konstaterar miljöchef Göran Eriksson, handläggare i ärendet.

TORBJÖRN GRANLING - LENA RELTE

Mer läsning

Annons