Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stormöte om riksvägen

Annons

Det säger Göran Cars som arbetar vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har utsetts till projektledare.

Den 19-21 maj genomförs seminariet som beskrivs som ett unikt projekt.

Vare sig Vägverket eller företrädare för kommunen har något större hopp om att det blir någon ny riksväg i Ludvika inom överskådlig tid. Eller som det heter i de minnesanteckningar som upprättats efter ett möte tidigare i år:

"Arbetsplanens sträckning är körd för all framtid."

Därför koncentreras all tankemöda på vad som kan göras åt den befintliga genomfarten.

-Till seminariet kommer vi att bjuda in företrädare för ABB, köpmannaföreningen, handikapporganisationer, allmänhet, ja alla. Inte minst ser vi det som viktigt att de som varit motståndare till nya riksvägen medverkar, framhåller Anders Hjärtedal, projektledare vid Vägverket.

Under seminariedagarna ska mindre arbetsgrupper titta närmare på och komma med förslag på hur den befintliga riksvägen kan byggas om.

Även andra frågor som mer handlar om stadsförnyelse ska behandlas. Exempelvis hur centrum kan kopplas ihop med Väsmanstranden, framtida boendemiljöer och hur affärslivet kan utvecklas.

-Vi måste släppa tanken på riksvägen som en riksväg utan se den som en stadsgata - och riksväg, förklarar Göran Cars.

Planen är att gamla riksvägsmotståndare och dito förespråkare tar plats i samma grupper. Efter många år av bittra motsättningar kommer en ny tid med dialog och sansade diskussioner, hoppas arrangörerna av seminariet.

Ludvikas stadsarkitekt Göran O. Sundell tror också att det kan vara lättare att föra vettiga samtal när frågan gäller framtiden för den befintliga riksvägen och inte en ny sträckning.

Tjänstemän vid Vägverket och kommunen tänker inte lägga fram egna förslag under seminariet. I stället kommer alla idéer som poppar upp att omedelbart tas om hand av inhyrda konsulter.

Dessa stads- och trafikplanerare har i uppdrag att skissa på förslagen och om de anses möjliga att förverkliga senare presenteras för alla deltagare.

-Vi avslutar den tredje dagen med en slutredovisning där ett eller två huvudalternativ baserade på deltagarnas förslag läggs fram. Därefter kommer vi inom Vägverket och kommunen att arbeta vidare med dessa förslag. Detta arbete ska vi vara klara med hösten 2006, säger Anders Hjärtedal.

Han förmodar att ombyggnader kan starta tidigast under 2008. Det är nämligen startåret för nästa fleråriga investeringsplan hos Vägverket.

-Ska vi kunna få loss pengar till Ludvika så är en grundförutsättning att det finns färdiga förslag till lösningar, betonar Mats Reuterborg, samhällsplanerare vid Vägverket i Borlänge.

Anders Hjärtedal räknar med att seminariet kostar runt 500 000 kronor. I det ingår kostnader för konsulter och föredragshållare, lokalhyra med mera. Preliminärt tar Vägverket två tredjedelar av kostnaden, kommunen resten.

Stadsarkitekten Göran O. Sundell vill understryka att allmänheten här har sin stora chans att vara med och påverka utformningen av det framtida Ludvika centrum med den kombinerade stadsgatan-riksvägen.

-Efter detta kan ingen komma och säga att "myndigheterna skiter i oss". På seminariet får alla som önskar vara med och vi finns där för att lyssna.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons