Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stordrift i särskolan?

Annons

Svar till skolförvaltningens ledning,

16 februari:

Nej, dessvärre var jag inte felinformerad när jag skrev mitt inlägg. Felinformerad blir man däremot om man läser vad representanterna för skolförvaltningen skrev som svar på inlägget.

"Vi arbetar för en ökad inkludering och småskalighet" skriver man. Men verkligheten är tyvärr den motsatta.

Hyresavtalet för särskolans lokaler i anknytning till Fyrklöverskolan har sagts upp, och i samband med att man tvingas söka nya lokaler har frågan om samlokalisering av grundsärskolan och gymnasiesärskolan aktualiserats.

De båda verksamheternas rektorer presenterade ett förslag om detta vid BUN:s sammanträde den 6 februari. Ett förslag som entydigt prisar stordriftens fördelar.

"Både gymnasiesärskolan och grundsärskolan skulle vinna på att bli en ännu större verksamhet..." och "Dessutom ökar den allmänna flexibiliteten med en större verksamhet, och sårbarheten vid till exempel personalfrånvaro minskar," skriver man bland annat.

En lång rad argument som flitigt används av motståndare till integrering och inkludering radas därefter upp som ytterligare stöd för fördelarna med att samlokalisera alla särskoleelever. Det handlar om rädsla för konflikter med andra elever, "mognadsmässig gemenskap" och så vidare.

Undertecknad var själv med i det skede då Haggårdens vårdhem avvecklades och rektorernas skrivelse ger en kuslig återklang från motståndet under denna tid.

Gymnasiesärskolan är i dag inrymd i före detta Bachmanska skolan och där karaktäriseras i dag verksamheten av en god samverkan med andra verksamheter. En samlokalisering med grundsärskolan och framförallt en flytt till musikskolans lokaler skulle med all sannolikhet helt rasera denna mycket positiva situation.

Något beslut om samlokalisering togs inte vid BUN:s sammanträde den 6 februari. Ärendet återremitterades till förvaltningarna och återkommer vid sammanträdet den 13 mars.

Det är min förhoppning att våra folkvalda representanter då fattar ett beslut som verkligen innebär ett steg mot ökad inkludering av de funktionshindrade eleverna i kommunens skolverksamhet.

Och att man därmed inte tar det stora steg bakåt som rektorernas förslag skulle innebära.

ANDERS BOND

Mer läsning

Annons