Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora nedskärningar ger sämre vård och omsorg

Annons

Hanslinden i Våmhus föreslås läggas ned som särskilt boende, i likhet med Noretgården nyligen. Det innebär i så fall att hela Hanslinden förvandlas till ordinärt boende med hemtjänst och nattpatrull.

Ett hemtjänstcentrum föreslås inrättas i de lokaler som blir lediga på Spanskgården, när platserna där minskar. Fem hemtjänstgrupper i centrala Mora och berörda enhetschefer skulle därmed få flytta ihop och börja samverka med varandra.

Platsminskningen sker framförallt inom de vanliga äldreboendena.

Platser för människor med demenssjukdom har prioriterats, liksom korttidsplatser med olika inriktning. 18 demensplatser på Strömsgården behålls. På Spansk-gården föreslås sex korttidsplatser inrättas samt en akutplats för att avlasta anhöriga som vårdar dementa. De sex platserna för människor med demenssjukdom, som tar sig uttryck i oro, behålls.

Färdtjänsten blir dyrare, enligt förslaget. Vanliga färdtjänstresor, som idag kostar 50 kronor, kommer framöver att kosta minst 50 kronor och 150 kronor som mest.

En ny hemtjänsttaxa föreslås utarbetas. Kontaktperson och ledsagning för äldre och funktionshindrade, enligt socialtjänstlagen, föreslås avgiftsbeläggas i enlighet med hemtjänsttaxan.

Under våren kommer det planerade resursfördelningssystemet att genomföras. Det förväntas leda till att "svinnet" försvinner, det vill säga att mer insatser utförs än beslutat och än vad som brukaren betalat för.

Socialchefen, Lotta Svärd, skriver i en konsekvensbeskrivning hur valfriheten kommer att begränsas till i princip obefintlighet, att belastningen för anhöriga torde öka och att det kommer att bli "mycket svårt att bevilja människor det bistånd och de insatser som de har rätt till". Hon förutspår även ett ökat antal överklaganden och klagomål till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen och fler sjukskrivningar bland personalen.

- Själva genomförandet kommer att innebära stora påfrestningar för förvaltningen. Arbetstillfällena för främst kvinnor i kommunen minskar. Det drabbar mest yngre som ännu inte har fått tillsvidareanställning, skriver Lotta Svärd och fortsätter:

- Socialnämndens åtgärder kommer även att få effekter på landstinget. En minskning av antalet platser i särskilda boenden innebär att fler patienter blir kvar på sjukhus trots att de skulle kunna skrivas ut. De uppehåller då platser i onödan.

Socialförvaltningen kommer, enligt socialchefens skrivning, att göra sitt yttersta för att behålla tillsvidareanställd personal. I första hand kommer personal att omplaceras till vakanser som uppstår. Vidare planeras personalpooler.

Från förvaltningens sida planeras även åtgärder för att erbjuda personal, som mår dåligt till följd av exempelvis omplacering, personligt stöd eller stöd i grupp.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons