Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora barngrupper oroar föräldrar

Annons

Det säger Erik Kall, ordförande i föräldraföreningen för förskolan i Säter.
– Gruppstorleken i förskolan är inte acceptabel, det finns grupper med 22-23 barn, säger han.
Kritik riktas även mot att det är för lite personal i förskolan sista delen av dagen.
– För några veckor sedan skulle en blöja bytas på ett av de minsta barnen, men den som jobbade kunde ej gå in byta blöjan, då hade de andra barnen blivit utan tillsyn. Blöjan fick bytas i dörröppningen, säger Kall.
Föräldraföreningen är även kritisk till de många barnen i fritidshemmet Drotten.
– Där finns 66 barn inskrivna. Det är ett av Sveriges största fritidshem. Bara tre procent av landets fritidshem har större gruppstorlek än Drotten.
– Det är väsentligt för barns utveckling att ha möjlighet att gå undan och det kan inte ske i ett så stort fritidshem. Svaga barn drabbas, säger Kall.
Frågor ställs även kring hur barn- och utbildningsnämnden tänkt klara barnomsorgen i höst. Dagmammor har sagts upp och dagbarnvårdargruppen Blåsippan försvinner.
Dessutom har barn- och utbildningsnämnden fått ett sparbeting på ytterligare 350 000 kronor i år.
– Som föräldrar måste vi kunna lämna barnen till en pedagogiskt försvarbar verksamhet med innehåll och inte enbart förvaring, säger Erik Kall.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Abbe Ronsten svarar att personaltätheten varierar i olika åldrar liksom barngruppernas storlek. Barngruppernas storlek styrs av både det stöd barnen behöver och hur lokalerna ser ut.
— När det gäller Blåsippan är orsaken till stängningen att lokalen inte är godtagbar ur arbetsmiljösynpunkt. I stället för att kosta på en ombyggnad söker vi andra lösningar, förklarar han.
Beträffade fritidshemmet Drotten förklarar Ronsten att det beror på hur man räknar, sett till hela stora byggnaden är det mycket barn, men verksamheten är uppdelad på lokaler i olika delar av huset.
Det varierar också över dagen och från dag till dag när det gäller antalet barn. Personalstyrkan är anpassad efter antalet barn.
Om oron för kö säger han att det i dagsläget finns några barn som inte är placerade till hösten och det tittas på hur det bäst kan lösas. Barn- och utbildningsnämnden står fast vid att det inte ska vara någon kö.
— När det gäller sparbetinget på 350 000 kronor drabbar det inte barnomsorgen, som jag kan se i dag.
– Däremot är det osäkert inför 2005. Men min uppfattning är att vi inte kan gå ner mer i personaltäthet på dagtid, utan i så fall måste vi se mer på öppettider och servicegrad, framhåller han.
I regeringens vårproposition avsätts för 2005 en miljard kronor för att anställa fler i förskolan, vilket motsvarar totalt 3 000 fler förskollärare i hela landet. Förskolesatsningen utökas under 2006 till två miljarder kronor, vilket innebär att ytterligare 3 000 förskollärare då kan anställas.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons