Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor oro inför budget

Annons

- Vi känner en stor oro för att socialförvaltningen inte ska klara sin budget 2005, säger kommunstyrelsens ordförande Gun Drugge (c).

Med anledning av detta var förvaltningschef Anders Jacobson och förvaltningsekonom Jan Lundin inbjudna till det senaste sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, för att diskutera budget.

Kraftigt ökade utbetalningar av socialbidrag och höga kostnader på kontot för vård och stöd för vuxna missbrukare ligger bakom det väntade underskottet.

Det senare handlar om vuxna med multipelproblematik, missbrukare med psykisk sjukdom som måste vårdas på institution. Ett vårddygn kostar kommunen mellan 2 000 och 3 000 kronor och underskottet i budget kan snabbt rasa iväg till ett underskott på tre till fyra miljoner kronor.

- I dagsläget har vi fem placeringar på institution, säger Drugge.

Socialförvaltningen fortsätter på den tidigare inslagna vägen att hitta så kallade hemmaplanslösningar.

Ksau gav förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att skapa program för motprestationer vid utbetalning av socialbidrag till ungdomar.

- Många av bidragstagarna är mellan 18 och 25 år och det är viktigt att också samhället ställer krav. Det ska inte vara så enkelt att hamna i beroende av socialbidrag för det är så svårt att ta sig ur det beroendet.

Socialförvaltningen fick också uppdraget att kontrollera hur mycket socialbidrag som betalas ut på grund av att försäkringskassan inte klarar av att betala ut bidrag i tid.

- Många gånger har kommunen fått ställa upp med ekonomiskt stöd till personer som väntat på bidrag från försäkringskassan. Men det blir en ond cirkel, kommunen ska inte drabbas för att staten inte kan sköta sina åtaganden, säger Gun Drugge.

Den 3 maj ska socialförvaltningen återkomma till arbetsutskottet med en redovisning.

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons