Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor ölförsäljning ger högre avgift

Annons

Sveriges riksdag beslutade 1 juni i år att den som säljer folköl i livsmedelsbutiker ska registreras av kommunen. Detta för att kommunen ska kunna kontrollera att försäljaren sköter sig och bland annat inte säljer till underåriga.

Regeringen beslutade också att kommunerna har rätt att ta ut en avgift för att administrera registreringen.

Socialnämnden beslutade då att ta ut en avgift på 1 500 kronor av ölförsäljarna. Men det godtog inte kommunstyrelsens samhällsutskott. Den ansåg att avgiften var för hög för dem som bara hade en liten försäljning. Utskottet skickade tillbaka frågan till socialnämnden med krav på förslag på differentierad registeravgift.

Socialförvaltningen visste inte riktigt hur den skulle göra men beslöt att skicka ut registerhandlingarna till försäljningsställena. Samtidigt begärde förvaltningen in uppgifter om årsomsättningen av ölförsäljningen.

Dryga 50-talet ansökningar om registrering kom in men långt ifrån alla lämnade uppgifter om årsomsättningen. Av dem som ändå gjorde det framkom att lägst omsättning var 67 000 kronor. Men många hade en omsättning på över tio miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår därför att de som har en årsomsättning under tio miljoner kronor ska betala en registeravgift på 800 kronor. De som ligger över tio miljoner kronor ska betala 1 500 kronor. De som vägrar uppge omsättningen ska också betala den högsta avgiften.

När det först förslaget lades beslutade socialnämnden också att inrätta en ny tjänst som kontrollant av försäljningsställena. Kontrollanten skulle också arbeta förebyggande med information på skolor och ungdomsgårdar för att motarbeta ungdomarnas ökande öldrickande.

En större del av registreringsavgifterna skulle täcka kostnaderna för den nya tjänsten.

Men enligt det nya förslaget på avgiftsnivåer får socialförvaltningen inte in mer pengar än att det täcker omkring 25 procent av kostnaderna för tjänsten. Förutom lägre avgift för en del innebär systemet ökade administrationskostnader i och med att förvaltningen nu årligen måste samla in uppgifter om försäljningsställenas årsomsättning.

Socialförvaltningen är inte nöjd med att ha tvingats ta fram förslaget med differentierade taxor. I förslaget framhåller socialchef Ulf Johansson och biträdande socialchef Bror Johansson att de fortfarande anser att en fast avgift på 1 500 kronor hade varit att föredra.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons