Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stimulera inte det ohållbara

Annons

Att bensinpriset just nu är högre än någonsin beror inte på den politik som miljöpartiet representerar. Sverige har visserligen en av Europas högsta bilskatter men oljepriset styrs av tillgång och efterfrågan. Eftersom bilåkandet ökar samtidigt som jordens förråd av fossila bränslen minskar i allt snabbare takt leder detta till höga oljepriser.

Våra koldioxidutsläpp påskyndar växthuseffekten. Växthuseffekten innebär att växthusgaser, främst koldioxid, håller kvar värmen kring jorden. Växthuseffekten finns naturligt i vår atmosfär men våra ökade koldioxid utsläpp från bensinmotorer har lett till att den förstärkts på ett onaturligt sätt. Halten koldioxid i atmosfären har ökat med 30 procent sedan industrialiseringens början i mitten på 1700-talet och medeltemperaturen har stigit med cirka 0,6° C under 1900-talet. Detta låter kanske inte mycket men får förödande konsekvenser på längre sikt.

Risken för översvämningar och extrema väderomslag, som tropiska stormar, kraftiga regn och torrperioder, ökar påtagligt. När havsnivån höjs leder detta till allvarliga problem för den del av jordens befolkning som lever nära havet. Merparten av världens stora städer är hamnstäder som direkt råkar illa ut. En snabbt ökad medeltemperatur leder också till att växter, djur och ekosystem kommer att försvinna eftersom de inte hinner anpassa sig. Förutom bilismens utsläpp av koldioxid bidrar dess kväveoxidutsläpp till att våra sjöar försuras och övergöds vilket påverkar deras djurliv.

Görs ingenting åt koldioxidutsläppen kan vi vänta en mycket kraftig uppvärmning i Europa. Sydsverige skulle då exempelvis få samma klimat som det i dag är i Frankrike. Några vita jular är det då inte längre tal om och Vasaloppet är nedlagt sedan många år tillbaka.

Mot denna bakgrund är det fullständigt obegripligt varför Motorbranschens Riksförbund och Bil Sweden med stöd av moderater, vill ha en sänkt bilskatt. Detta leder till ökade miljöproblem, lägre skatteintäkter och ökad ohälsa. Varför stimulera till ett system som är ohållbart på lång sikt? Är det inte viktigt att ge kommande generationer en möjlighet att växa upp i en miljö utan luftföroreningar och försurade sjöar? Varför tar vi människor inte våra klimatförändringar på allvar?

Den gröna politiken bygger på en vilja att förändra ett samhällssystem som inte är hållbart för framtiden. Miljöpartiet vill arbeta för en grön omställning. I detta arbete är skatten ett viktigt verktyg. Det innebär att miljöfarliga utsläpp beskattas högt medan miljövänliga aktiviteter som till exempel användandet av solenergi, bidragsgynnas. De som tycker att bensinen beskattas för högt borde reflektera över hur deras bilåkande påverkar miljön.

I stället för att kritisera miljöpartiet bör bilorganisationer och moderater uppmuntra till en snabbare utveckling av alternativa bränslen. Den tekniken finns i dag men hindras av oljeindustrins marknadsintressen. Om fler människor såg mindre till sina egna kapitalistiska behov och mer till sin egen betydelse för en bättre miljö skulle omställningen till ett grönare, friskare samhälle gå fortare. För vad är viktigare än vår miljö? Det är där vi lever och där vi älskar.

DANIEL SVEDIN

Daniel Svedin, 30, är sjuksköterska, läkarstuderande och miljöpartist i Dalarna.

Mer läsning

Annons